Hoppa till huvudinnehåll

Flundrebeståndet har kraschat

En flundra i nätet är inte vanligt nuförtiden. Bild: Mikael Wikström jokinen henri

Flundrebestånden i Västnyland har minskat så kraftigt att det inte längre finns tillräckligt med flundra för försäljning. Nu måste ersättande fisk importeras.

Sven-Olof Ekström i Hangö jobbar med torgförsäljning av fisk och lyckas inte längre få tag på lokal flundra till försäljning. Han har därför börjat importera rödspätta från Göteborg i Sverige. Rödspettan kommer som färsk varefter Ekström röker den. Sedan säljer Ekström den som rökt flundra.

Ekström skulle förstås helst sälja lokal flundra, men tycker att det är helt ok att sälja rödspättan som han säger att smakar lika som den lokala flundran.

I brist på flundra har torgkunderna inget annat val än att acceptera rödspättan. Två kunder på torget i Hangö säger sig vara förvånade över att flundran egentligen är rödspätta, men tycker inte att det är fel i och med att den enligt försäljaren lär smaka lika som flundra.


Mindre och färre

I Hangö finns numera endast två yrkesfiskare som också försöker fånga flundra. Agneta Sundqvist är den ena och hon minns den gamla goda tiden då det ännu gick att få rikligt med flundra. Ännu på 1990-talet kunde man få många hundra flundror på en fiskeresa, säger Sundqvist, som som mest fick hela 2 000 flundror en gång. Numera är fångsten avsevärt mindre och det är bra om man får 50 till 75 flundror på en resa med tjugo nät, räknar Sundqvist. Dessutom är flundrorna nu mindre.

Forskning om flundror

För att utreda vad kraschen i flunderbeståndet beror på har Helsingfors universitet startat forskning kring flundror vid Tvärminne zoologiska station. Henri Jokinen är sysselsatt med provfiske den här sommaren och kommer sedan att reda ut flundrans populationsdynamik i sin doktorsavhandling. Konkreta svar räknar Jokinen att han får inom fyra år, men i det här skedet bedömer han att möjliga orsaker till flundrans tillbakagång kan vara till exempel lägre salthalt, syrebrist, näringsbrist eller konkurrens med andra arter.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland