Hoppa till huvudinnehåll

Ena delen av Vasklotbron är klar

Bild: Yle/ Luzilla Backa vasklotbron

Den nya delen av Vasklotbron i Vasa har tagits i bruk. Bron öppnades för trafik på måndagseftermiddagen. Fortfarande finns endast en körfil i vardera riktningen. Nu ska den tillfälliga, södra bron, rivas och ersättas med en ny.

Bild: Yle/ Luzilla Backa vasklotbron

Den nu färdigställda bron är förstärkt för att klara av också de allra tyngsta transporterna. Den södra bron kommer att ha en lägre kapacitet vad gäller vikt på passerande fordon.

Farleden under Vasklotbron har stängts av och kommer att öppnas för trafik igen först sent i höst.