Hoppa till huvudinnehåll

Populärt att hjälpa Calle

Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist carl haglund

Sök dig högerut, gör SFP tvåspråkigt och legalisera snuset! Det uppmanas Carl Haglund göra i vår sommarenkät som på en kort tid har fått närmare 500 svar.

Vi bad besökare på svenska.yle.fi ge SFP:s nyutnämnde ordförande vägledning i politiken. Via webbformuläret kan man ta ställning till fem heta politiska potatisar och ge Haglund en knuff i den riktning man själv önskar.

På några dagar hade den lekfulla enkäten samlat nästan 500 svar. Eftersom samma person kan skicka in sina svar flera gånger bör man servera resultaten med en nypa salt.

På tre punkter är en tydlig majoritet enig om hur Haglund borde styra sin skuta.

För det första vill flertalet att Haglund gör en gir åt höger, det vill säga orienterar sig högerut på den politiska skalan. För det andra tycker många att SFP borde bli ett sant tvåspråkigt parti och att Haglund borde föra partiet i den riktningen. För det tredje, som prillan på i:et, önskar en majoritet att Haglund ska arbeta för att legalisera snuset i Finland.

Kolla in pajdiagrammen för att se hur folk svarat.

Kriga på svenska eller finska?

De andra frågorna tycks orsaka mer huvudbry. Ska man satsa på de små kommunerna eller stoppa pengaflödet till landsbygden? Regionpolitiken delar åsikterna, likaså Dragsviks framtid. Om garnisonen i framtiden ska vara en- eller tvåspråkig råder det delade meningar om.

– Bara bra om gossarna får träna lite finska. Verkligheten i Finland och i synnerhet i krig är finsk. Det ska inte vara något scoutläger, lyder en av kommentarerna.

– Alla finlandssvenskar är numera helt tvåspråkiga … tvåspråkig militär utbildning i Obbnäs, föreslår en annan.

Andra fruktar att tvåspråkig utbildning stryper det svenska språket.

– Svenskspråkiga ska utbildas på svenska. Det är det viktiga. Om en bättre placeringsort hittas är det OK, men tvåspråkig betyder för det mesta finskspråkig i praktiken.

Mer Nato-snack, tack!

Bland kommentarerna dyker det upp ett tema upp som man önskar att Haglund tar tydligt ställning till, nämligen Finlands eventuella medlemskap i militäralliansen Nato.

– Det finns inte en intellektuellt hållbar eller ärlig debatt om frågan. Dags att visa civilkurage … och göra ärliga avvägningar. Att vara "pragmatisk" räcker inte. Och ja, det finns mycket som talar för ett Nato-medlemskap, skriver en.

– Och Calle, se till att Finland förblir utanför Nato, tillägger en annan.

Flumpolitik frustrerande

Många anser att SFP-ordföranden borde göra partiets politiska linje tydligare. Frustrationen sipprar fram mellan raderna.

– Jag önskar att du gör SFP till ett parti med klar linje och karaktär. Idag försöker SFP behaga alla, och då behagar man egentligen ingen, skriven en och riktar sig direkt till Haglund.

– SFP måste klart redogöra för vilka värderingar man står för och vem man representerar. Man måste jobba hårt för denna linje, och acceptera att vissa väljare då går förlorade. De senaste åren har man varit något slags flummigt allmänliberalt vänstervridet miljöparti, lyder en annan kritisk kommentar.

Läs också:

Hjälp Calle

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes