Hoppa till huvudinnehåll

Ryska Wikipedia nedsläckt i protest mot ny lag

Ryska Wikipedia stängd i protest mot ny lag.
Ryska Wikipedia stängd i protest mot ny lag. Bild: Yle wikipedia

Den ryska versionen av Wikipedia ligger nere i ett dygn.

Wikipedia har släckt sajten i protest mot en lagändring, som ger Rysslands regering ökade befogenheter att stoppa information på internet.

Myndigheterna vill komma åt webbplatser som innehåller barnpornografi och drogpropaganda, och som ger råd hur man ska begå självmord.

Nätanvändare och människorätts-aktivister protesterar mot lagen - den gör att regeringen helt efter eget behag kan besluta om att blockera vissa webbplatser.