Hoppa till huvudinnehåll

Elförbrukningen sjönk rejält

Bild: Eila Haikarainen elförbrukning

Elförbrukningen har minskat rejält under de senaste 12 månaderna.

Siffror från Energiindustrin rf visar att elförbrukningen har minskat med 4,9 procent. Den största orsaken till minskningen är nedgången i industriproduktionen.

Hushållen har också minskat sin elförbrukning med fyra procent. Det beror nästan enbart på det varma vädret under fjolåret.

Importen av el till Finland steg med över tre fjärdedelar. Det beror på att det har varit ett gott år för vattenkraften i Sverige och Norge, och den energin har importerats till Finland. Exporten av el till Ryssland har däremot minskat med ungefär hälften.

Den ökade andelen vattenkraft i kombination med att den totala elförbrukningen har minskat har gjort att koldioxidutsläppen från energiindustrin har minskat avsevärt. Enligt Energiindustrins beräkningar sjönk koldioxidutsläppen med 51 procent under de senaste 12 månaderna, jämfört med det föregående året.

Läs också