Hoppa till huvudinnehåll

Svenska läkare sköter västnylänningar sommartid

Hälsovårdscentralerna i Västnyland anlitar många utländska läkare. Bild: Yle hälsokontrollLäkarstuderande Anna Wejkner jobbar i hälsovårdscentralen i Ekenäs.
Svenska läkarstuderanden Anna Wejkner jobbar i på hvc i Ekenäs. Läkarstuderande Anna Wejkner jobbar i hälsovårdscentralen i Ekenäs. Bild: YLE/Bubi Asplund anna wejkner,Ekenäs

Majoriteten av de sommarvikarierande läkarna i Ingå, Raseborg och Hangö kommer från utlandet. Varken Ekenäs eller Ingå lockar studerande från Helsingfors.

I Raseborg är de flesta läkarvikariaten under sommaren besatta - totalt är det 12 vikarierande läkare som jobbar här under olika perioder. En liten del av dem kommer från Helsingfors och Åbo, men de allra flesta är svenska och studerar på olika håll i Europa - bland annat i Sverige, Lettland, Polen, Ukraina och Rumänien.

Eftersom många är läkarkandidater så behöver de handledning. Det här är också en av orsakerna till att Pojo hälsocentral är stängd under sommaren. Det finns nämligen inte tillräckligt med handledande läkare för att den ska kunna vara öppen.

Raseborg är för avlägset

I Lojo har det varit lättare än på länge att få läkarvikarier. Orsaken är att antalet läkarstuderande ökade för ett antal år sedan, men det här märks inte av i Raseborg, säger Anne Pietinalho, som är chefsläkare för hälsovårdstjänster.

- Helst skulle jag ju se att studerande från den svenska läkarlinjen skulle komma hit, men Raseborg är för långt borta, säger hon.

Också i Ingå, som finns närmare Helsingfors, är alla tre läkarvikariat under sommaren besatta av svenska läkare som studerar på olika håll i Europa.

Sommarhangö lockar

I Hangö har det däremot varit lättare att hitta finska läkare. Alla fyra vikarier kommer från Åbo, säger Marja-Liisa Vuoristo, som är tillfälligt ledande läkare i Hangö.

Enligt henne lockar Hangö eftersom det är en sommarstad med mycket bra aktiviteter.

- Sommartid är köerna på mottagningen kortare eftersom vi har fyra läkare här. Vintertid är de bara två eller tre till antalet beroende på hur vi lyckas rekrytera läkare hit, säger hon och tillägger att Hangö lockar fler läkare under sommaren än under vintern.

Anna Wejkner jobbar på hvc i Ekenäs

Svenska läkarstuderanden Anna Wejkner jobbar och trivs på hälsovårdscentralen i Ekenäs. Hon har studerat medicin i fem år och jobbet i Ekenäs är hennes första.

- Andra svenska studeranden har rekommenderat Finland. Och så googlade jag Ekenäs hvc och tog kontakt. Jag fick också komma med vissa önskemål angående jobbet, säger Anna Wejkner.
Hon säger att mottagandet var perfekt då hon kom till hvc och att det hela har varit jätte familjärt. På hvc i Ekenäs finns också flera andra svenska läkarstuderanden.

- Vi har mycket stöd av varandra.
Anna Wejkner säger att hon mycket väl kunde tänka sig att jobba på en hälsovårdscentral när hon väl är klar med sina studier.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland