Hoppa till huvudinnehåll

Fritt fram att börja borra efter litium i Kaustby och Kronoby

Bild: Yle uran

Gruvbolaget Keliber får börja söka efter malm på två områden kring Kaustby och Kronoby. Det är Säkerhets - och kemikalieverket Tukes som har gett tillstånd till malmletning med hjälp av provborrning.

Tukes tillstånd för provborrning är i kraft i tre år. Gruvbolaget Keliber är speciellt intresserat av litium.

Invånarna på området har motsatt sig tillståndet för provborrning. I Kaustby är det tilltänkta området omkring 30 hektar och i Nedervetil i Emmet något mindre.

Läs också