Hoppa till huvudinnehåll

Backsvalorna: Lagen tas inte på allvar

Esko Vuorinen
Enligt Esko Vuorinen leder naturskyddsbrott överlag sällan till något straff. Esko Vuorinen Bild: Yle/Minna Almark raseborgs natur och miljö

Naturskyddsbrott borde tas mera på allvar. Det anser Esko Vuorinen från Raseborgs Natur och Miljö, med anledning av de backsvalbon som har förstörts i Sannäs i Karis.

Enligt Esko Vuorinen är det tråkigt att kolonin av backsvalor fick sina bon förstörda i Sannäs. Han låter polisen utreda om ett brott har begåtts i det här fallet eller inte, men påpekar att naturskyddsbrott överlag sällan leder till något straff.


- Man borde ta lagen mera på allvar. Det är viktigt att signalera att det i fortsättningen inte är tillåtet att till exempel förstöra backsvalbon, säger han.

Ekonomiska intressen vinner
Om några fåglar väger mot ekonomiska intressen är det ofta fåglarna som förlorar, påpekar Vuorinen. Enligt honom är de flesta markägare intresserade av att värna om naturen. Oftast handlar det om okunskap då man handlar mot naturskyddslagen. Men det finns alltid de som alltid sätter ekonomisk vinning i första rummet.

Backsvalbon i Dragsvik i Ekenäs
Backsvalsbon. Backsvalbon i Dragsvik i Ekenäs Bild: Yle/Minna Almark dargsvik

- Jag tycker att man borde vara hård i de här fallen. Det finns lagar och det finns straff och det kostar också att förstöra naturen, säger han. Man måste sätta värden mot värden.

Backsvalan är en utrotningshotad art. Den bygger sina bon i höga sandiga eller grusiga branter och i praktiken innebär det att de är beroende av sand- och grustagen här i Västnyland. Det är bara förbjudet att förstöra deras bon då häckningstiden pågår mellan juni och augusti.

Ensidigt naturskydd
Jordbrukaren Bengt Nyman från Björkkulla i Svartå håller med om att backsvalbona borde ha beaktats i Sannäs. Men i överlag anser han att naturskyddslagarna kan vara för snäva och ensidiga.

- De flesta markägare bryr sig om naturen och ingen vill väl kissa i eget bo, säger han.

Samtidigt anser Nyman att de som hör till olika naturskyddsföreningar ofta är för ensidiga och ser enbart på någon speciell art i stället för att se till helheten. Enligt honom måste man också ta i betraktande existensförutsättningarna för jord- och skogsägare.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland