Hoppa till huvudinnehåll

Många fornminnen har hittats i Åboland

Gravröse från järnåldern. Gravröse från järnåldern i Brobacka Bild: YLE/Helena Rosenblad brobacka,fornminne,gravröse,järnåldern,karis,västnyland

Många viktiga fynd från förhistorisk tid har gjorts i den åboländska skärgården i år.

Under våren och sommaren har forskare från Egentliga Finlands landskapsförbund inventerat fornminnen i den åboländska skärgården. På Kimitoön har man i år fokuserat på Dragsfjärdsområdet och forskaren Esa Laukkanen som leder projektet säger att de gjort många viktiga fynd på Vänoxa och Biskopsö.

- På de här öarna har vi hittat några stenformationer som kan vara förhistoriska. Det här är betydelsefullt eftersom det inte tidigare finns så många förhistoriska bevis på de här öarna.

Biskopsö har varit den plats som gett mest utdelning, men också vid kusterna vid Dragsfjärd har man tack vare lokalbefolknings anmälningar hitta två stenrösen.

Projektet går i princip ut på att inventera redan kända fornminnen, men också att med hjälp av tips från lokalbefolkningen hitta nya fornminnen. Informationen kan sedan användas som grund för områdets detaljplanering, för att skydda fornminnen och för lokalhistorisk och vetenskaplig forskning.

Projektet i Kimitoön är treårigt och började i fjol. Ett kortare projekt har gjorts i Pargas på Stortervolandet och Lilltervo under våren. Forskaren Jouko Pukkila, som lett projektet i Pargas säger att man gjort många nya upptäckter. Bland annat har närmare tio nya gravrösen som dateras från tidig järnålder och bronsåldern hittats mycket tack vare tips från lokalbefolkningen.

- Ett annat intresant fynd var två små torpgårdar som hittades i skogen, en hade kvar brunnen och båda hade kvar byggnadens ugn, säger Pukkila.

Inventeringen av fornminnen fortsätter på Kimitoön också i nästa år och då står Kimito-området på tur. I Pargas är projektet avslutat, men Egentliga Finlands landskapsmuseum tar fortfarande emot tips på fornminnen och undersöker dem vid behov.

Kommentarer

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland

 • Bil rullade ner i Aura å

  Föraren hade glömt handbromsen.

  En bil rullade ner i Aura å efter att föraren glömt att sätta i handbromsen.

 • Nätkriminalitet sysselsätter polisen i sydvästra Finland

  Hittills i år har polisen fått 237 brottsanmälningar.

  Nätkriminalitet sysselsätter polisens specialenhet i sydvästra Finland. Hittills i år har polisens cyberbrottslighetsenhet, som utreder nätkriminalitet, fått in 237 brottsanmälningar.

 • Räddningsverket: Se upp med bränning av trädgårdsavfall

  Bränning av ris och kvistar ofta orsak till terrängbränder.

  Räddningsverket påminner om riskerna för terrängbrand i samband med bränning av ris och kvistar. Näst grillar och öppen eld är bränning av skräp och trädgårdsavfall den vanligaste orsaken till terrängbränder i landskapet.

 • En avled efter Innamobranden

  Två personer skadades i samband med förra veckans brand.

  Personen som skadades svårt i samband med en brand på ön Innamo i Nagu förra fredagen har avlidit av sina skador.