Hoppa till huvudinnehåll

Stränderna i Vasa otillgängliga för invånare i rullstol

Johan Kullas med barnen Oskar och Sofia. Bild: YLE/Mira Myllyniemi johan kullas

Vasa stad har nio allmänna simstränder, men inte en enda är tillgänglig för invånare som sitter i rullstol. I Vasa stads handikappolitiska program för 2010-2013 nämns inte simstränderna och i det idrottspolitiska programmet för 2011-2020 står det att en av simstränderna, Sandö, ska göras tillgänglig, men först i slutet av det här årtiondet.

Sandö simstrand i Vasa.
Sandö kan bli tillgänglig för alla invånare. Sandö simstrand i Vasa. Bild: YLE/Mira Myllyniemi Sandö,Strand,sandö i vasa

Johan Kullas är trebarnsfar och en av de Vasabor som inte kan njuta av simstränderna i staden.
- Om våra vänner frågar om vi kommer till stranden, så visst kan vi följa med. Men nog är det ju roligare för dem att sitta på en filt på stranden än att sitta här på asfalten med mig. Det blir inte det naturliga utflyktsmålet tillsammans med andra.

Kullas säger att situationen är mycket bättre i Sverige.
- Vi har ju inte färre handikappade här men varför man inte ser så många ute på stränderna och stan här så har sina förklaringar.
Han säger att man inte kan röra sig och vara med på samma sätt som andra i samhället och stannar därför hellre hemma.

Marjatta Vehkaoja Bild: YLE/Mira Myllyniemi marjatta vehkaoja

- Jag vill minnas at den här saken har varit framme för länge sedan i stadens diskussioner, säger Marjatta Vehkaoja, ordförande för Vasa stads handikappråd och stadsstyrelsens första viceordförande.
Vehkaoja säger att bristen på tillgängliga stränder i Vasa inte är med i det handikappolitiska programmet eftersom saken inte kom upp i diskussioner med organisationerna man samarbetade med då programmet gjordes.

Beslutsfattarna måste informeras

Problemet är enligt Vehkaoja att ingen har påpekat bristen för beslutsfattarna.
- Handikappolitiken är just en sådan sak som gäller alla men sedan ingen.
Och hon säger att man därför hela tiden måste pressa beslutsfattare och tjänstemän så att de kommer ihåg att beakta alla invånare.

- Jag tror inte att det är en stor kostnadsfråga alls, men man måste lyfta upp den här frågan först.
Och det är det som vi nu gör, så vad kan hon göra för att få i gång en process och att till exempel Sandö skulle bli tillgänglig för rörelsehindrade tidigare än i slutet av årtiondet.
- Jag tror att jag kommer att ringa en tjänsteman omedelbart och fråga direkt den som är ansvarig för simstränderna överhuvudtaget så man kan reservera pengar till nästa års budget.