Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att hitta behörig personal till äldreomsorgen

Bild: Yle första hjälpen

Det är svårt att hitta behörig personal till äldrevården i Åboland. Lediganslagna tjänster lockar inte behöriga sökande, och till exempel i Pargas har det märkts en tydlig skillnad efter att närvårdarutbildningen i Åbo upphörde.

En lagstadgad personaldimensionering inom äldrevården, som har diskuterats flitigt på sistone, skulle knappast lösa problemen. Det säger social- och hälsovårdsdirektören i Pargas Otto Ilmonen.

- Den största utmaningen för oss är att vi inte får alla vakanser besatta. Det söker för lite utbildade närvårdare till oss. Det handlar alltså mera om ett rekryteringsproblem än om att vi skulle ha för lite vakanser på våra enheter.

En lagstadgad personaldimensionering skulle enligt Ilmonen innebära en förskjutning av resurser från andra sektorer till äldreomsorgen, medan de grundläggande problemen skulle kvarstå.

Inom vårdenheterna är situationen ofta tung för personalen, och bland dem som arbetar inom äldrevården är det många som inte vill ställa upp för en intervju.

Marika Cederlöf, som är avdelningsskötare på Malmkulla bäddavdelning, skriver under påståendet att det är svårt att hitta behörig personal. Hon säger också att sjukdomsfall och annan frånvaro kan leda till att den befintliga personalen belastas extra mycket.

- De som jobbar får jobba mera. De kan få göra dubbla skift eller bli inkallade på ledig tid.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland