Hoppa till huvudinnehåll

Gustafsson: Bättre disciplin i skolorna

Undervisningsminister Jukka Gustafsson (SDP) efterlyser bättre disciplin i skolorna. Frågan ska diskuteras i kulturpolitiska ministerarbetsgruppen redan i höst, lovade ministern i Yles morgon-tv i dag.

Gustafsson hoppas att diskussionen ska resultera i lagändringar som underlättar lärarnas arbete och stärker deras auktoritet. Bland annat lärarfacket OAJ har efterlyst ökade möjligheter för lärarna att hålla ordning i klasserna.

Ett steg mot bättre ordning i klassrummen skulle enligt Gustafsson vara att skolorna upprättar särskilda disciplinplaner. Där skulle man till exempel kunna slå fast vad det betyder att en elev tilldelas en varning. Enligt Gustafsson borde en varning vara en allvarlig sak.

Utbildningsstyrelsen har också tagit upp disciplinfrågorna. Utbildningsstyrelsen föreslår att lärarna ska ges laglig rätt att ingripa i disciplinära frågor med hjälp av särskilda disciplinära samtal. Samtal av det här slaget skulle kunna föras utanför arbetstid, säger Gustafsson.

Läs också