Hoppa till huvudinnehåll

Lägre språkkrav i Helsingfors?

Bland annat städning är ett jobb som kan utföras trots bristfälliga språkkunskaper. Bild: Yle städjobb

Helsingfors stad planerar att sänka språkkraven för vissa arbetsuppgifter för att göra det lättare för personer med utländsk bakgrund att få jobb. Det gäller arbetsuppgifter som kan utföras med bristfälliga språkkunskaper, till exempel städning, parkarbete och dylikt.

Helsingfors stad har nästan 40 000 anställda och är en av Finlands största arbetsgivare. Staden har som målsättning att anställa flera invandrare för att stadens personal bättre ska motsvara befolkningens sammansättning.

Svenska Folkpartiets Jan D. Oker-Blom anser att sänkta språkkrav behövs för att göra det lättare att anställa personer med bristfälliga språkkunskaper. Han påpekar ändå att det finns en risk för att svenskan hamnar i kläm om man ger signalen att svenska är onödigt och att det bara behövs lite finska.

- I framtiden kommer det troligen att finnas flera anställda än förr på staden som inte talar svenska. Att det kan vara knepigt att få service på svenska beror ändå på dåliga kunskaper och bristande förståelse bland de finskspråkiga och det är inte invandrarnas fel, konstaterar Oker-Blom.

Helsingfors stadsstyrelse tar ställning till ett förslag om att ändra på rekryteringspolicyn på måndag.

Läs också