Hoppa till huvudinnehåll

Dyrt och riskfyllt att rena Östersjön från kemiska vapen

Bild: Yle smältpunkt

På Östersjöns botten ligger cirka 55 000 ton kemiska vapen, som sänktes ner i vattnet efter andra världskriget. Vapengömmor finns bland annat öster om Bornholm, i Skagerack vid Norges kust och i Gotlandsdjupet. Man tror att det också finns gamla vapen i Gdanskdjupet och vid Lillabelt i Danmark.

Projektet Chemsea, som hör till EU:s program för skydd av Östersjön, kartlägger miljörisker kring de dumpade vapnen.

De kemiska vapnen innehåller bland annat tårgas och senapsgas med föreningar som innehåller arsen, säger Professor Paula Vanninen som är direktör för Verifin, en avdelning vid Helsingfors universitet som forskar kring kemiska vapen.

Vapengömmorna förorsakar inget direkt hot för människors hälsa, poängterar Vanninen. Vapnen ligger i ganska gott förvar på minst hundra meters djup.

En del tunnor med senapsgas har ändå rostat sönder. När gasen sipprar ut bildas stora polymerer som klumpar ihop sig på havsbottnen. Det händer att fiskare får upp klumparna och då kan de få svårläkta brännskador på händerna, berättar Vanninen.

Skadar havets ekosystem

För den marina miljön kan ämnena vara skadliga, säger Vannien. Hittills har man analyserat sediment och grundvattenprover.

- Vi har hittat skadliga ämnen som har brutits ner från kemiska vapen i sedimenten, säger Vanninen.

Enligt Vanninen kan de skadliga ämnena hamna också i människan.

- Ämnena från kemiska vapnen kan lagras i musslor och i fisk. När människor äter fisk kan de få dem i sig. Ämnen som bryts ner från senapsgas kan t.ex. förorsaka cancer.

Vanninen betonar att man vid det här laget inte inte känner till hur mycket av de skadliga ämnena som lagras i fisk eller i musslor. Vid Verifin ska man nu också analysera fisk- och musselprover som har tagits i sänkningsområdena.

Vapnen ska inte upp ur havet

Flera miljöorganisationer talar för att alla kemiska vapen borde lyftas upp ur havet, men enligt Vanninen lönar det sig åtminstone inte ännu.

- Vi anser att de ska lämnas på havsbottnen än så länge. Det är väldigt dyrt att ta upp dem och det finns en risk att vapnen går sönder och att de skadliga ämnena sprids. Men läget kan vara annorlunda om tjugo år. Tekniken för att lyfta kemiska vapen ur havet utvecklas kontinuerligt, säger Vanninen.

Projektet Chemsea kartlägger också noggrannare de platser där kemiska vapen har dumpats. Det är viktigt att lokalisera de kemiska vapnen eftersom byggen av gasledningar och effektiverat trålfiske kan skada gamla vapengömmor.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes