Hoppa till huvudinnehåll

Finanskrisen har inte nått de österbottniska företagen

Bild: Yle svetsa

Finanskrisen i Europa har än så länge inte nått företagarna i Österbotten. Till stor del beror det på att exporten från Österbotten i huvudsak går till länder utanför Europa. Enligt Finnvera som finansierar små och medelstora företag har början av år 2012 för Vasakontorets del varit i stort sätt normal med en fem procents ökning när det gäller efterfrågan på finansiering.

- Krisen i Europa finns där i Europa. Vår nejds företag jobbar globalt vilket gör att de berörs lite mindre av den Europeiska krisen, konstaterar regionchef John Erickson vid Finnvera i Vasa.

Det som ändå märks är en liten ökning i konkurrensen mellan underleverantörer till större företag. Den globala marknaden är allt öppnare vilket också små och medelstora företag i Österbotten känner av.
- Det finns en kostnadspress globalt. Storföretagen kan göra sina beställningar globalt och det pressar våra företag att se om sina kostnader säger John Erickson.

Finnvera har också i år finansierat en aning fler ägarbyten inom små och medelstora företag än tidigare år. Enligt Erickson vid Finnvera i Vasa beror det till stor del på att marknaden just nu är gynnsam för företagsköp. Det råder en avvaktande stämning på marknaden.

När det gäller investeringar kan man se en liten ökning, men i huvudsak är det många företag som just nu väntar med större investeringar. Det som ändå är positivt är att antalet konkurser minskade år 2011 för Finnveras kunder i Vasaregionen och den trenden verkar hålla i sig, konstaterar regionchef John Erickson vid Finnvera i Vasa.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten