Hoppa till huvudinnehåll

Vasa föreslås bli huvudort för poliserna

Bild: Yle centralkriminalpolisen

Vasa ser ut att bli huvudort för polisverksamheten i Österbotten. Det är bland annat språkpolitiska orsaker som gör att man i rapporten till inrikesministern föreslår att polisens arbete ska ledas från Vasa, säger Yrjö Suhonen som är ordförande i Finlands Polisorganisationers Förbund till tidningen Pohjalainen.

Från inrikesministeriet vill Pora III-arbetsgruppens ordförande Kauko Aaltomaa ändå inte bekräfta detaljer i slutrapporten.
- Det klarnar när vi offentliggör den.

Han bekräftar ändå att man tagit ställning för en stad som ska bli huvudsäte för poliserna i Österbotten.

Senast på tisdag offentliggörs vad som står i rapporten då den överräcks till inrikesminister Päivi Räsänen (KD).

Från 2014 kommer det bara att finnas en polisinrättning i Österbotten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten