Hoppa till huvudinnehåll

Flera polisdistrikt i Svenskfinland fusioneras

Rörliga polisen ska läggas ned. Förslaget till ny polisförvaltning överlämnades till inrikesminister Päivi Räsänen (KD) i dag.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att antalet polisinrättningar ska skäras ner med över hälften, från 24 till 11. Så sent som år 2009 fanns det fortfarande 90 polisinrättningar.

Enligt förslaget ska polisdistrikten Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten slås ihop med centralorten Vasa.

Egentliga Finlands och Satakunta distrikt slås också ihop med Åbo som centralort. Mellersta och Östra Nyland distrikt fusioneras med Vanda som centralort.

Västra Nylands polisdistrikt bibehålls däremot.

Spartvång

Bakgrunden till förslaget är en utredning om polisens resurser som färdigställdes i slutet av 2011.

Enligt beräkningarna skulle upprätthållandet av den nuvarande servicenivån leda till ett underskott på cirka 70 miljoner euro före slutet av 2016. Målet är därför att effektivera polisens arbete och göra inbesparingar i förvaltningsstrukturen.

Enligt arbetsgruppen kommer förändringarna inte att innebära några uppsägningar. Istället görs inbesparingar genom pensioneringar och ändrade arbetsuppgifter.

Det är tänkt att förändringarna ska träda i kraft från 2014.

Administrativ reform

Arbetsgruppens ordförande Kauko Aaltomaa vill understryka att den aktuella reformen av polisens verksamhet handlar om en administrativ reform, inget annat.

- Polisstationer ska inte läggas ned, trots att sådana uppgifter cirkulerat i massmedia.

Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) bedyrar att själva polisservicen i kommunerna inte försämras, trots att en administrativ reform görs. Enligt Räsänen handlar reformen inte om att minska antalet poliser, utan om att ge polisen bättre verksamhetsmöjligheter då man sparar i det administrativa.

- Polisen kommer inte att lämna några orter.

Enligt rapporten ska den svenskspråkiga polisservicen tryggas då de tvåspråkiga polisinrättningarnas regionala täckningsområde växer.

- I framtiden har vi starkare tvåspråkiga polisinrättningar, försäkrar Räsänen.

Förslaget väcker kritik

Förslaget att lägga ner rörliga polisen för mycket kritik i riksdagens förvaltningsutskott, rapporterar Yle Uutiset.I en intervju för MTV3 säger Kari Rantala som är chef för rörliga polisen att trafikövervakningen blir lidande om förslaget godkänns.

Läs arbetsgruppens förslag.

Läs också:
Vandapolisen ska ingå i nytt jättedistrikt
Västra Nylands polisdistrikt ser ut att bibehållas
Polisinrättningarna i Österbotten slås ihop
Östra Nylands polisdistrikt försvinner

Läs också