Hoppa till huvudinnehåll

"Svenskspråkiga polistjänster måste tryggas"

Skylt med texten polis.
Skylt med texten polis. Bild: Yle/Nora Engström polishuset i åbo

- Det är viktigt att svenskan inte glöms bort då den nya polisreformen genomförs, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Henriksson uttalar sig angående det reformförslag av polisförvaltningen som presenterades i dag.

Enligt Henriksson måste en grundlig språklig konsekvensbedömning göras av reformen i sin helhet. Reformen måste trygga en högklassig polisverksamhet på båda nationalspråken.

- Det är mycket viktigt att man vid genomförandet av reformerna på lokalplanet ser till att de svenskspråkiga polistjänsterna tryggas och att man säkerställer att polisen har tillräckliga resurser för både brottsbekämpning och brottsutredning i hela landet, säger Henriksson.

Samtidigt välkomnar Henriksson en reform som skulle minska på byråkratin inom polisväsendet.

Svenskan går säker

Folktingets ordförande Christina Gestrin säger att reformen inte kommer att innebära några försämringar för den svenskspråkiga servicen.

- Enligt förslaget tryggas polisservicen på svenska och de nuvarande verksamhetsmodellerna finns kvar inom de tvåspråkiga polisinrättningarna. Det här ger en viktig signal om att de regionala polisenheterna med svenska som arbetsspråk ska kvarstå, säger Gestrin.

Folktinget har träffat arbetsgruppens ordförande Kauko Aaltomaa under beredningen av förslaget och diskuterat det svenskspråkiga perspektivet i frågan.

Läs också:
Vandapolisen ska ingå i nytt jättedistrikt
Västra Nylands polisdistrikt ser ut att bibehållas
Polisinrättningarna i Österbotten slås ihop
Östra Nylands polisdistrikt försvinner

Läs också