Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors om reformförslag: Huvudstadsregionen splittras

Bild: Yle första hjälpen

Helsingfors vill inte knippas ihop med kommuner i Östnyland utan samarbetar hellre med huvudstadsregionens städer när det gäller framtidens social- och hälsovård. Det säger
Helsingfors biträdande stadsdirektör Laura Räty om ett utkast till ett reformförslag om hur omsorgen ska organiseras i framtiden.

Enligt utkastet ska Finland delas upp i 20 serviceområden som har hand om socil- och hälsovården. För huvudstadsregionens del föreslås att Helsingfors och Östnyland bildar ett område, Esbo och Västra Nyland blir en helhet och Vanda knippas ihop med Mellersta Nyland.

I Esbo anser omsorgsdirektören Juha Metso att det är betydligt bättre att samarbeta västerut med mindre kommuner än att slå ihop social- och hälsovården i de tre största städerna. Det blir helt enkelt en alltför stor enhet, säger Metso.

I Västnyland är oron stor för hur det går med servicen om Esbo blir centralort. Centralisering och större enheter kan betyda sämre service i de mindre kommunerna och man befarar att servicen på svenska kan bli lidande.

Läs också