Hoppa till huvudinnehåll

Jussarömalm intresserar företag

Bild: YLE / Kalle Heikkinen sotkamo silver

Ett företag kan komma att börja söka efter malm på Jussarö.

Företaget BLN Minerals Finland Oy har av säkerhets- och kemikalieverket Tukes beviljats företrädesrätt att ansöka om malmletningstillstånd.

Till området hör dessutom några holmar söder om Jussarö, bland annat Halmgadden, Västergadden och Östergadden. Det här förbehållet från Tukes begränsar ändå inte rättigheterna för dem som äger dessa områden.

Malmletningsplan ska uppgöras

BLN Minerals Finland Oy planerar att analysera undersökningsmaterial från området, och en miljökonsekvensbedömning ska förberedas. Företaget ämnar också göra upp en preliminär malmletningsplan.

Senast i november 2013 hoppas företaget vara klart med de här förberedelserna. Förbehållet från Tukes är nämligen i kraft till 11 november 2013.

Omkring 200 personer arbetade på Jussarö

Då företaget Vuokseniska bedrev aktiv gruvdrift på Jussarö på 1960-talet, arbetade där omkring 200 personer, berättar företagaren och guiden Jan-Peter Kivelä, som driver gästhamn och café på Jussarö. Han vet också berätta att gruvdriften inleddes år 1960 och avslutades år 1967. Stålverket i Koverhar byggdes upp tack vare gruvdriften på Jussarö.
- Gruvdriften lades ner som olönsam, berättar Kivelä. Ute i världen fanns nämligen andra, mer lättillgängliga områden för gruvdrift. Och före oljekrisen 1972 var sjötransporterna rätt förmånliga, förklarar Kivelä.

Jussarö ägdes av Försvarsmakten från år 1967. År 2005 tog Forststyrelsen över som ägare.

Läs också