Hoppa till huvudinnehåll

Hotade sjöfågelarter jagas i Finland

Änder vid Drumsö strand Bild: YLE/Fred Wilén änder

Under årets jaktsäsong kommer sannolikt tusentals andfåglar att skjutas, trots att arterna är hotade, skriver Salon Seudun Sanomat.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet följer med sjöfågelbestånden genom årliga räkningar. Årta, stjärtand, brunand och vigg är arter som klassas som hotade.

Jord- och skogsbruksministeriet räknar ändå fortfarande de här arterna till det jaktbara viltet.

Stammen av vigg har minskat med 50 procent på tio år, stjärtanden har minskat med 40 procent och brunanden med 30 procent. Av årta finns det bara mellan tusen och tvåtusen par i Finland.

Läs också