Hoppa till huvudinnehåll

Svårt finna lösning på problemen inom äldrevården

Regeringen har med alla medel försökt lösa tvisten om personaldimensionering i äldreomsorgen - innan budgetmanglingen börjar på onsdag morgon.

Ingetdera av de stora regeringspartierna vill ge efter. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Samlingspartiet är på helt olika linje.
De vill inte heller föra den öppna tvisten till budgetmanglingen där den kan leda till ett politisk dödläge.

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson vill ha sju vårdare per tio patienter i anstaltsvården för åldringar. Ministern är inte beredd att ge upp. Hon ser det som mycket viktigt att korrigera de värsta missförhållandena i åldringshem och servicehem med vård dygnet runt. För det krävs bindande personaldimensionering, anser hon.

Samlingspartiet med Paula Risikko i spetsen säger nej till en bindande krav på antalet vårdare. Man är rädd att hemvården lider.
Många röster har höjts för att åldringarna i själva verket glöms bort när politikerna bråkar om en siffra.

Professor Erkki Vauramo tycker att diskussionen borde föras kring en reform av hela äldrevården. - Man borde utveckla någonting mittemellan boende med en servicepunkt på gångavstånd. Enligt honom behövs det olika former av service.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes