Hoppa till huvudinnehåll

Spotlight om straffbart sex

Bild: YLE sexköp

Kan problemen med sexhandeln lagstiftas bort? Ja, säger bl.a. Svenska Kvinnoförbundet men sexarbetare anser att de då tvingas sälja sex i hemlighet och det höjer tröskeln för att söka hjälp. De får stöd av forskare i Spotlights Straffbart sex, som gjorts av en grupp mediestuderande från Åbo Akademi.

Det höjs allt fler röster för ett sexköpsförbud i Finland. I Sverige kriminaliserades
sexköp 1999, men i Finland är sexförsäljning och sexköp ännu lagligt. Frågan är om man
kommer åt problemen inom sexhandeln genom att kriminalisera sexköp? Hjälper en kriminalisering sexarbetare?

Frågan är om man
kommer åt problemen inom sexhandeln genom att kriminalisera sexköp?

Sexarbetare berättar

I Spotlights ”Straffbart sex” ställs två länder och två lagar emot varandra. Två sexarbetare berättar om sin vardag och vad en kriminalisering av sexköp egentligen skulle innebära för dem.
Tidigare i år gick Svenska Kvinnoförbundet ut med att de vill förbjuda köp av sexuella tjänster. Även andra politiker har framfört liknande idéer, bland andra inrikesminister Päivi Räsänen. En motsvarande lag har funnits i Sverige sedan 1999 och justitieminister Anna-Maja Henriksson har under den senaste tiden antytt att den svenska modellen kunde vara något för Finland.

Förespråkarna för en sexköpslag säger sig vilja hjälpa sexarbetarna – hjälpa dem ut ur branschen. Men de verkar ha glömt en sak. Att fråga sexarbetarna själva om det här är den sorts hjälp de vill ha. Sexarbetarna själva vill inte ha någon motsvarighet till den svenska lagen, utan säger att ett sexköpsförbud endast skulle förvärra deras situation. Enligt dem är det största problemet samhällets negativa syn på sexarbetarna och att de är tvungna att sälja sex i hemlighet.

En kriminalisering skulle öka risken för stigmatisering och göra tröskeln att söka hjälp högre, anser sexarbetarna. Den här synen bekräftas också av flera forskare. Men hur ska då lagstiftningen se ut? Är problemen i Finland så stora att polisen behöver en mera omfattande lagstiftning? Vilken syn ska vi ha på sexhandeln och är det samhällets sak att bestämma vad man får göra med sin kropp?

Spotlight torsdag 21.30 YLE Fem och Arenan.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle