Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrar ansöker om islamundervisning i Närpes

lågstadieklass i finland
lågstadieklass i finland Bild: Yle beslöjade

I Närpes har en grupp muslimska föräldrar inför pågående läsår ansökt att deras barn ska få undervisning i den egna religionen.

Elever som inte deltar i den vanliga religionsundervisningen får i stället undervisning i livsåskådning. Men om tre eller fler elever önskar få undervisning i en viss religion så är det kommunens/stadens skyldighet att ordna med det.

Bildningsdirektör Åsa Snickars
Åsa Snickars. Bildningsdirektör Åsa Snickars Bild: Yle/Roger Källman bildningsdirektös

I Närpes ges från och med i år skild undervisning åt en grupp ortodoxt kristna elever.

Då det gäller islamundervisningen säger bildningsdirektör Åsa Snickars att man inte har fått tag på lärare som behärskar undervisningsspråket, alltså svenska.

Från och med nästa läsår hoppas man kunna anlita samma lärare som undervisar i islam i Malax.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten