Hoppa till huvudinnehåll

Låglönejobben ökar i Tyskland

I Tyskland har de senaste årens arbetsmarknadsreformer väckt en livlig debatt. Arbetslösheten har visserligen minskat stadigt under de senaste åren, men samtidigt jobbar allt fler för lägre löner och under sämre villkor.

Guta Hegendörfer är en levnadsglad 58-åring. Men med sin position på arbetsmarknaden är hon inte nöjd. Trots två olika jobb har hon svårt att få pengarna att räcka till.

- Jag förtjänar för lite för att få det att gå ihop. Det är bara ibland som jag får in pengar på min bisyssla, så jag behöver stöd från staden för att kunna betala min hyra, säger Hegendörfer.

Hon jobbar tjugo timmar i veckan inom åldringsvården och därtill jobbar hon med telefonförsäljning och telefonundersökningar.

- Då man har fyllt 50 är det svårt att få ett heltidsjobb. Och deltidsjobb betyder för det mesta låg lön, säger Hegendörfer.

Jobb som få egentligen vill ha

Låglönejobben och de allt mer flexibla anställningarna har fått ett starkt fotfäste i vissa branscher, bland annat inom byggandet och handeln. Det konstaterar nu också de som forskar i den tyska arbetsmarknaden.

- Allt fler människor i låglönejobb kan inte leva på den lön de får för sitt arbete. Å ena sidan behöver vi de här jobben, så att folk inte skall gå arbetslösa, men å andra sidan handlar det för det mesta om jobb som ingen helst vill ha, säger professor Enzo Weber, forskare vid den tyska arbetskraftsmyndighetens forskningsinstitut.

Enligt den tyska fackföreningsrörelsens forskningsinstitut verkar låglönejobben ha kommit för att stanna. Man räknar nu med att cirka åtta miljoner tyskar, eller nästan en fjärdedel av alla i arbete, har ett så kallat låglönejobb, där man förtjänar mindre än dryga nio euro i timmen. Över en miljon tyskar har ett jobb där timlönen är under fem euro.

Reformer minskade på arbetslösheten

Ännu för några år sedan hade Tyskland över fem miljoner arbetslösa, nu är man nere i under tre miljoner. Enligt Weber beror det här främst på två saker, på de måttliga löneförhöjningarna och på de effektiva reformerna, som har genomförts på arbetsmarknaden. Till exempel har stöden för arbetslösa skurits ner och mer ansvar har lagts på den som söker ett jobb. Därtill har arbetsgivarna nu alltså friare händer att bestämma hur en anställning ska se ut.

- Den tyska arbetsmarknaden har kraft och kan fungera som modell för andra länder, men det finns också en avigsida, säger Enzo Weber. Enligt honom anställs allt fler på dåliga villkor och för arbetstagarna har lönerna inte stigit.

- Vi sysselsätter visserligen fler människor än tidigare, men kvaliteten på de jobb de gör måste bli bättre, konstaterar Weber.

Också Guta Hegendörfer skulle gärna se fler förändringar på den tyska arbetsmarknaden.

- Låglönejobben måste i vilket fall som helst bort. Man borde också erbjuda folk arbete i tillräckligt många timmar per vecka, så att det är möjligt att leva på de pengar man själv förtjänar, säger Hegendörfer.

Samtidigt ser arbetslösheten i Tyskland nu ut att öka igen. Siffror som presenterades i dag visar att antalet arbetslösa har ökat med 29 000 sedan juli. Arbetslöshetsgraden i Tyskland ligger nu på 6,8 procent.

Läs också