Hoppa till huvudinnehåll

Byggarbetare måste ha skattenummer

Bild: Yle byggare

Från och med i morgon måste alla som jobbar på ett bygge bära ett personkort på vilket skattenumret har antecknats.

På nya byggen är skattenumret obligatoriskt från och med i morgon, och på gamla byggen blir de obligatoriska senast i mars 2013.

Finska arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatser har fått sina skattenummer i samband med skattekortet för 2012.

Ändringarna ska effektivisera bekämpningen av grå ekonomi i byggbranschen.

Framöver kommer beställarna dessutom att ha bättre möjligheter att se till att avtalsparterna är pålitliga och uppfyller anställningsvillkoren.

Kunden ska begära utredningar och intyg om till exempel registreringen av företaget, pensionsförsäkringar, betalning av skatter och det kollektivavtal som ska tillämpas.

Beställaren kan tvingas betala en försummelseavgift om man har ingått avtal med en part som meddelats näringsförbud eller om beställaren är medveten om att parten inte kommer att utföra sina förpliktelser. Avgiften är minst 16 000 euro och högst 50 000 euro.