Hoppa till huvudinnehåll

Dyra lotsar betyder färre turister


Det här året har varit ett rekordår vad gäller kryssningsresenärer - för Helsingfors. Helsingfors räknar med över 400 000 besökare i år.
I Åbo däremot får man i år besök av endast fyra kryssningsfartyg, med cirka 2500 passagerare.Enligt hamnkapten Kari Riutta i Åbo är de höga lotsningsavgifterna en av orsakerna. För ett stort kryssningsfartyg kan lotsningen Utö-Åbo-Utö, en sträcka på 57 sjömil, kosta 9300 euro, medan ett motsvarande besök i Mariehamn eller Helsingfors kostar 2400 euro i lotsningsavgift.

- Den enda lösningen som jag ser är att man måste stabilisera lotsningsavgifterna. Med geografin kan man inte göra någonting. Vi har en vacker skärgårdsfarled till Åbo, men från rederiets sida är det bara fråga om pengar. Om det bara vore möjligt, skulle man kunna ha samma lotsningsavgift till varje hamn.

Men på Finnpilot säger verkställande direktör Matti Pajula att det inte är möjligt. Lotsningsavgiften grundar sig enligt lagen på sträckan och fartygets längd. Om man vill ha samma lotsningsavgift till alla hamnar, så måste lagen ändras. Och lagen har nyligen ändrats. Då höjdes lotsningsavgifterna, men de höjdes proportionellt sett mindre för exempelvis Åbo och Nådendel. Det är bara ett faktum att Åbo är långt borta och dyrt för fartyg som behöver lots.

Kryssningsfartyget Black Watch besökte i veckan bland annat Åbo och Helsingfors. Passagerarna var nöjda med besöken i båda städerna.

De internationella kryssningsfartygen är en växande affärsverksamhet för städerna. Merparten av kryssningsresenärernas pengar landar hos servicebranschen - bussföretag, guider och butiker.

Se programmet Närbilds inslag om Black Watch på besök i Åbo.

Läs också