Hoppa till huvudinnehåll

Sannfinländarna vill in i alla fullmäktigen

Sannfinländaren Riikka Slunga-Puotsalo
Lojopolitikern Riikka Slunga-Poutsalo tror att sannfinländarna tar minst åtta plats i Lojofullmäktige. Sannfinländaren Riikka Slunga-Puotsalo Bild: YLE / Börje Broberg riikka


Sannfinländarna har högt uppsatta mål också i Västnyland. Målet är att få mandat i alla fem fullmäktigen.

Under den här valperioden har sannfinländarna haft endast en ledamot i Västnyland, nämligen Riikka Slunga-Poutsalo i Lojo. Kandidatnomineringen har gått utomordentligt bra i Lojo och partiet hade på fredagen över fyrtio kandidater på sin lista.

- Eftersom vårt mål är att få in minst åtta i fullmäktige kommer vi sannolikt att ta platser av alla partier, åtminstone vänsterförbundet, sossarna och samlingspartiet, säger Slunga-Poutsalo.

Ungefär en fjärdedel av kandidaterna är kvinnor och bland kandidaterna finns också flera tvåspråkiga.

Sjundeås politiska läge är råddigt

Slunga-Poutsalo är sannfinländarnas valchef också i Sjundeå. Där siktar partiet givetvis också på att komma in i fullmäktige.

- Det politiska läget är så råddigt i Sjundeå, så jag tror det är ganska oklart vilka alla grupperingar som ens ställer upp kandidater, svarar Slunga-Poutsalo på frågan vems mandat partiet kommer att knipa.

Hon säger att kandidatnomineringen förlöpt rätt bra och att det finns både kvinnor och tvåspråkiga bland sannfinländarnas kandidater i Sjundeå.

I Hangö har partiet lyckats mobilisera en kvinna som enligt valchefen Pekka Tuunanen talar perfekt svenska. Också han själv kan svenska.

- Alla våra kandidater förstår säkert svenska, säger Tuunanen.

Sannfinnländaren Pekka Tuunanen från Hangö
Sannfinländaren Pekka Tuunanen vill se att hans parti kommer in i stadsfullmäktige i Hangö. Sannfinnländaren Pekka Tuunanen från Hangö Bild: Yle/maria wasström tuunanen

På fredag hade partiet sex säkra kandidater.

- Vårt mål är att få tio kandidater, säger Tuunanen.

Nytt parti i Raseborg och Ingå

I vare sig Raseborg eller Ingå har sannfinländarna inte tidigare ställt upp kandidater i ett kommunalval. På fredagen hade partiet två kandidater, bägge män, i Ingå.

- Eftersom vi grundade en kommunorganisation i ingå först för ett par veckor sedan, har nomineringen gått helt enligt förväntningarna, säger sannfinländarnas Petri Palin.
Målet i valet är, enligt honom, att komma in i fullmäktige och den vägen kunna påverka beslutsfattandet i kommunen.

I Raseborg har kandidatnomineringen löpt enligt förväntningarna, säger Petri Palin.

Sannfinländarnas Petri Palin leder partiet i Raseborg.
Sannfinländaren Petri Palin tror att hans parti tar 3-4 platser i fullmäktige i Raseborg. Sannfinländarnas Petri Palin leder partiet i Raseborg. Bild: YLE/Petra Thilman palin petri,Raseborg

- Partiet har visserligen tagit emot med ett visst förbehåll, eftersom vi nu för första gången ställer upp i ett kommunalval här, säger Palin.
Partiets mål är att få in 3-4 kandidater i fullmäktige.

- Målet är nog realistiskt, men kan kanske verka lite högt. men man måste ju sikta högt, säger han.
I Raseborg har sannfinländarna också kvinnor och tvåspråkiga på sin kandidatlista. Petri Palin säger att partiet inte har något egentligt motto i Raseborg eller Ingå utan använder partiets riksomfattande ”kunnat kuntoon”-devis, fritt översatt kommunerna i skick.

Nomineringstiden av kommunalvalskandidater utgår den 17.9. Kommunvalet ordnas söndagen den 28:e oktober.

Val