Hoppa till huvudinnehåll

Dyrt att avlägsna farliga plankorsningar

Plankorsning i Kaskö
Plankorsning i Kaskö Bild: Yle/Roger Källman kaskö

I Finland finns fortfarande cirka 3000 plankorsningar, där en gångväg, cykelväg eller bilväg korsar järnvägen och många korsningar är farliga.

De senaste åren har det skett 2- 10 dödsolyckor i året bland annat i stadsdelen Svalas inne i Åbo. De farligaste korsningarna i Egentliga Finland är vid Gamla Tammerforsvägen i Åbo och i Kyrö.

Årligen avlägsnas i medeltal hundra plankorsningar och cirka tio plankorsningar förses med varningsanordningar men det är dyrt. Bara bommarna kostar cirka 100 000 - 150 000 euro. Det kostar 0,5 - 1 miljon euro att ersätta en plankorsning med bro. I vissa fall kan kostnaderna stiga till hela 3,5 miljoner euro.

Trafikverket har nu tillsammans med VTT gjort en lista för de farligaste korsningarna. Med en modell har man räknat ut hur sannolika olyckor är vid en plankorsning med beaktande av; tidigare olyckor, förhållanden, sikt, vänteområdes skick, mängden tåg och bilar. Utvärderingen visar vilka som är de farligaste korsningarna som borde åtgärdas, men det innebär inte att det automatiskt ges pengar för arbetena.

De "lätta" korsningarna är redan avlägsnade, och enligt det nuvarande systemet ska kommunen också bidra med minst hälften av summan.

I år har flest plankorsningar avlägsnas på banavsnitten Seinäjoki-Uleåborg och Torneå-Kolari. Det finns banavsnitt som är helt utan plankorsningar; Seinäjoki-Uleåborg blir en sådan, Likaså Parikkala-Joensuu, Kotka-Kouvola-Kuopio men man kan inte ta bort alla. Det lönar sig inte att göra dyra investeringar på banavsnitt med lite trafik.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland