Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivtrafik och svensk skola får S:t Karinspolitiker att mysa

Skohylla i skola
Fler dagvårdsplatser har också skapats i S:t Karins Skohylla i skola Bild: YLE/Sofia Söderlund skor

Vad har politikerna åstadkommit i S:t Karins de senaste åren?
Den frågan ställde Yle Åboland till politikerna i staden inför det stundande kommunalvalet.

Många frågor har sysselsatt politikerna, bland dem basservice- och företagsfrågor, en bättre kollektivtrafik och en svensk skola.
Att framstegen har varit många i staden, har man den så kallade S:t Karins-andan att tacka för menar flera av de politiker Yle Åboland pratat med. Den gör att beslutsfattandet löper smidigt, trots att partierna ibland har olika åsikter.

Ett ypperligt exempel på det här är den svenska skolan i staden som förra året äntligen inledde sin verksamhet inom stadens egen regi. Det här ser mittengrupperna, dvs. Centern, Kristdemokraterna, och Svenska folkpartiet i stort som sin framgång under senaste valperiod, säger Ralph Fröberg från SFP.

Inom basservicefrågor lyfter de Gröna fram det så kallade S:t Karinstillägget som en av deras förtjänster under gångna mandatperioden. Tillägget ger bättre möjligheter för föräldrar att ta hand om sina barn hemma, vilket enligt de Grönas Hannu Rautanen ser som en viktig sak. Också Sannfinländarna och Socialdemokraterna lyfter fram S:t Karinstillägget som ger barnfamiljer ett extra klirr i kassan som en av sina förtjänster. Utöver det här anser Socialdemokraterna att de också gjort ett viktigt arbete för barnfamiljer genom att skapa fler dagvårdsplatser i staden.

Företagen i nyckelposition då det gäller både sysselsättning och ekonomi. Det anser mittengrupperna och Samlingspartiet som lyfter fram sina insatser för att förstärka företagsamheten i staden. Företagen ger invånarna arbete och staden värdefulla skatteintäkter. Framgångarna syns också i ett ständigt ökande antal företag och ett rykte om att vara bland de företagarvänligaste kommunerna i landet, säger både Hannu Hurme, Samlingspartiet och Matti Alander, Centern.

Också kollektivtrafiken har gått ett steg framåt både inom staden och i regionen under de senaste fyra åren. Det här har De gröna och mittengruppen arbetat för under mandatperioden.

Västerförbundet eller representanter för de obundna i S:t Karins fullmäktige deltog inte i Yle Åbolands enkät.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland