Hoppa till huvudinnehåll

Ny metod hjälper unga hitta vänner

Diana Cavonius, projektledare vid Folkhälsans Familjerum flaggar för Peers Bild: Nina Sederlöf/YLE morognöppet

Vikten av sociala färdigheter framhävs allt oftare i både dagis och skola. Men social kompetens faller sig inte naturligt för alla. Då behöver man lära sig hur man beter sig i grupp och skapar vänskapsrelationer. Det nya utbildningsprogrammet Peers, som Folkhälsar är först i Norden med att ta i bruk, kan vara till hjälp.

Programmet är tänkt att stöda hela familjen så det är viktigt att alla är motiverade. Man träffas 14 gånger för att bearbeta med olika ämnen, föräldrar och unga i var sin egen grupp, berättar Diana Cavonius, projektledare vid Folkhälsans Familjerum.

- Vi tar upp väldigt konkreta saker som hur man bär sig åt för att få vänner och hur man behåller dem. Vi pratar också om hur man skall handskas med humor och dåligt rykte.

Föräldrarna blir utbildade för att bättre kunna stöda sina barn. De blir en slags coachar för barnet och de är inkopplade under hela processen. Mellan träffarna får familjerna hemuppgifter som de skall träna på.

- Man kan börja med att den unga skall ringa upp en annan som finns i gruppen. Redan ett telefonsamtal kan vara krävande. Efter ett tag kanske man ber en kompis hem till sig eller arrangerar en liten fest, berättar Cavonius.

De flesta som deltar i Peers-programmet har en diagnos. Det kan vara fråga om Aspergers syndrom, autism, ADHD eller andra neurologiska svårigheter. Men unga med lindrigare problem är också välkomna med. Det räcker med att ungdomarna har sociala svårigheter och att de vill träna sina sociala färdigheter, säger Cavonius.

Cavonius blev bekant med metoden under ett besök i Los Angeles, USA.

- Jag insåg genast att det här är någonting vi saknar i Finland. Ett beprövat program med färdig struktur som erbjuder konkreta insatser.

I januari startar en ny Peers grupp i Folkhälsans regi, då hoppas man också kunna starta en finskspråkig grupp och senare en på engelska.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen