Hoppa till huvudinnehåll

På våran gata i stan

Bild: Foto: Eva Frantz outi saloranta-eriksson

Vi passar på att ställa samtliga kommunalvalskandidater som deltar i Morgonöppets valdebatter samma fråga: Vad skulle du vilja förbättra på din egen hemgata?

Carl Haglund
Carl Haglund Carl Haglund Bild: Foto: Eva Frantz morgonöppet

Carl Haglund
SFP, Esbo

Det var en lätt fråga. Min hemgata i Kaitans saknar trottoar! Det är fråga om en typisk gammal Esbo-vägstump som varit sandväg. Barn har ingenstans att cykla och gå, och när man kör bil känns det alltid otryggt.
Outi Saloranta-Eriksson
Outi Saloranta-Eriksson Outi Saloranta-Eriksson Bild: Foto: Eva Frantz outi saloranta-eriksson

Outi Saloranta-Eriksson
De Gröna, Kyrkslätt

Jag bor i Veikkola i Norra Kyrkslätt, och skulle gärna vilja klippa ner en del buskar på min hemgata. Utsikten skulle bli bättre.
Thomas Wallgren
Thomas Wallgren Thomas Wallgren Bild: Foto: Eva Frantz morgonöppet

Thomas Wallgren
SDP, Helsingfors

På min hemgata i Mejlans behöver man inte göra nånting alls. Den är helt perfekt som den är!


Paul Nieminen
Paul Nieminen Paul Nieminen Bild: Foto: Eva Frantz paul nieminen

Paul Nieminen
Sannf, Grankulla

Jag bor vid en väldigt liten väg i Grankulla. Det jag gärna skulle se en ändring på är de bilister som kör överhastighet. De borde bevakas mer aktivt, alternativt borde det göras svårare för dem att köra överhastighet. Även genomfartstrafiken från Esbo och Veikkola skulle jag gärna se en minskning på.Veronica Fellman
Veronica Fellman Veronica Fellman Bild: Foto: Eva Frantz morgonöppet


Veronica Fellman
SFP, Grankulla

På den gata där jag bor finns ett av Grankullas största dagis. Enligt mig fungerar den nuvarande trafikplaneringen inte bra. Jag skulle gärna se att man omorganiserar trafiken och gör det lättare för föräldrarna att köra till och från dagiset. Nu blir det mycket backande upp på privata gårdar och uppfarter, det kan rent av förstöra privat egendom.


Bernt Nordman
Bernt Nordman Bernt Nordman Bild: Foto: Eva Frantz morgonöppet

Bernt Nordman
De Gröna, Helsingfors

Jag skulle gärna ändra min hemgata så att det istället för en busslinje skulle gå en spårvagnslinje på den. Spårvagnstrafik är i det långa loppet mer ekonomisk och förpestar inte vår näromgivning med avgaser. Dessutom ser jag det absolut nödvändigt att gatan skulle utrustas med cykelväg.Anniina Kostilainen
Anniina Kostilainen Anniina Kostilainen Bild: Foto: Eva Frantz anniina kostilainen

Anniina Kostilainen
De Gröna, Vanda

Min hemgata i Övitsböle är så gott som perfekt, men jag önskar att man skulle skärpa sig med att sopa bort gatudamm på våren!

Mikael Gerkman
Mikael Gerkman Mikael Gerkman Bild: Foto: Nina Sederlöf mikael gerkman

Mikael Gerkman
SDP, Kyrkslätt

I det skedet att vi får kommunalteknik till Vecklax så hoppas jag att vi får cykel- och gångvägar också.
Ett par bumpers kunde också behövas på vår byväg för ganska ofta kör stora lastbilar alldeles för fort på gatan


Harry Bogomoloff
Harry Bogomoloff Harry Bogomoloff Bild: Foto: Eva Frantz morgonöppet

Harry Bogomoloff
Saml, Helsingfors

Där jag bor på Brändö finns det inte så mycket som behöver förbättras, allt är i ganska gott skick tekniskt och cykelvägarna fungerar bra. Men belysningen kunde förbättras.


Astrid Thors
Astrid Thors Astrid Thors Bild: Yle/Eva Frantz morgonöppet

Astrid Thors
SFP i Helsingfors

Snöröjningen! Gatan har varit som en potatisåker nu i två vintrar, båda gångerna gick det en tre-fyra månader utan att gatan såg till en snöplog. Det måste skötas systematiskt, så att man flyttar bilarna från ena sidan i taget och plogar ordentligt och ofta.

Gatan är ökänd bland yrkeschaufförer, alla undviker den vintertid.


Vesa Helkkula
Vesa Helkkula Vesa Helkkula Bild: Foto: Eva Frantz vesa helkkula

Vesa Helkkula
De gröna i Grankulla

Bor på en liten väg som jag skulle vilja göra tryggare. Det finns ingen trottoar, så det är farligt speciellt när barn rör sig längs med sidorna av vägen.

Vi fick mera gatubelysning då jag ringde till Grankulla stad och klagade, men ännu finns det saker att göra.

Bo Grönholm
Bo Grönholm Bo Grönholm Bild: Foto: Eva Frantz bo grönholmBo Grönholm
Saml i Esbo

Jag bor på en väldigt fin väg, det är tyst och stilla och det enda vi lyssnar till är fåglarna. Men den är också skolväg till Mattlidens skola så många barn cyklar och springer på vägen.

Det är svårt att se dem om man rör sig med bil. Barnen borde stanna, titta och först sen gå över gatan.

Annukka Mickelsson
Annukka Mickelsson Annukka Mickelsson Bild: Nina Sederlöf/YLE annukka mickelsson

Annukka Mickelsson,
Saml i Helsingfors

Det första jag skulle göra är att sänka hastigheterna på Elisabetsgatan. Lågstadieeleverna kan inte gå ensamma till skolan pga de snabba och stora bilar som kommer längs med den långa sträckan.

Ett större problem är Kajsaniemiparken. Det behövs en plan som baserar sig på den stora volymen användare och bra belysning. Det finns många som väntar på att få en ordentlig fotbollsplan med konstgräs där man kunde spela även vintertid eller en hundpark. Ju flera som använder parken, desto bättre koll har vi på det som försiggår där.

Michael Moberg
Michael Moberg Michael Moberg Bild: Nina Sederlöf/YLE sdp i kyrkslätt

Michael Moberg
SDP i Kyrkslätt

Först och främst trafiksäkerheten. Vi har allt för goda möjligheter att köra överhastighet i Kyrkslätt, detta gäller även min hemgata.

Eftersom trafiken inte kan övervakas aktivt av polisen så borde vi i mitt tycke öka antalet farthinder på sådana områden där barn rör sig / leker (t.ex. vid skolor, sportplan etc.).


Ros-Britt Kangas
Ros-Britt Kangas Ros-Britt Kangas Bild: Nina Sederlö/YLE kristdemokraterna i vanda

Ros-Britt Kangas
KD i Vanda

Jag bor i Håkansböle som länge haft ett dåligt rykte, men mest bland dem som inte bor här. Mycket har förbättrats under åren, bl.a har köpcentret kameraövervaknining och portar som kan stängas till natten. Jag ser förebyggandet av problem som den viktigaste trygghetsskapande faktorn.

Håkansböle är en stadsdel med procentuellt rätt mycket mindrebemedlade och invandrare, det viktigt att inte negliera värdet av den verksamhet och den service som finns på området, vare sig det är fråga om kommun, tredje sektor eller privat verksamhet.


Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val