Hoppa till huvudinnehåll

Åbo akademi måste spara igen

Bild: YLE/Nina Bergman åa,Åbo

Alla enheter inom Åbo Akademi måste spara fem procent på personalkostnaderna nästa år.

I dag satt fakultetsrådet vid Humanistiska fakulteten och funderade på var man kan spara men kom inte till några slutsatser. Fem procent betyder cirka 260 tusen euro för Humanistiska fakultetens del. Enligt professor Urpo Nikanne råder det delade meningar om till exempel professuren i ryska. Att den inte kan lediganslås i år är klart, men frågan är om den kan lediganslås senare heller.

Enligt rektor Jorma Mattinen måste Akademin spara eftersom staten ger mindre pengar, universitetsindexet har frysts.

Personalen står för 70 procent av kostnaderna, väggarna för 20 procent och verksamheten för de sista 10. Därför uppmanas enheterna att hitta inbesparingar på personalsidan.

Mattinen hoppas ändå att ingen ska sägas upp under 2013.

Studerandena ska inte heller drabbas, säger han, fast det är svårt att förstå hur undervisningen ska kunna skötas om tiotals tjänster lämnas obesatta.

Mattinen anser att staten har brutit sitt löfte; Det stiftades en lag med ett index, men sedan har man ändå inte höjt på anslagen.
- Det var lite svårt att förutse att det här skulle bli följden av den nya universitetslagen.