Hoppa till huvudinnehåll

Läcker sjukhusmat - är det möjligt?

Bild: YLE/Nina Sederlöf bettina lindfors slc

Sjukhusmaten har rykte om sig att vara smaklös och tråkig. Men är det inte den som är krasslig och svag som i främsta hand behöver god och näringsrik kost? I Danmark har experiment med bättre sjukhusmat gett tydliga resultat.

Matkonsult Bettina Lindfors, verksam bland annat inom projektet Ny Nordisk mat, har följt med utvecklingen i de andra nordiska länderna.

- Danmark går i bräschen för det hela, danskarna har insett att maten är en möjlighet att ge sjukhuset ett lyft, förklarar Lindfors. I dagens läge äter sjukhuspatienter bara 30 - 60 procent av sitt näringsbehov. Upp till 40 procent av patienterna är undernärda och därmed avsevärt dyrare att behandla.

Hälften av sjukhusmaten slängs

På de danska sjukhusen har man sett maten som en strategisk fråga. Hurdan mat serveras, hurdana kunskaper har kökspersonalen, borde utrustningen i köket bytas ut och så vidare. Råvarorna ska gärna vara närproducerade och av hög kvalitet. Men blir inte detta väldigt dyrt?

- Man måste se på helheten. I dag kastar vi bort nästan hälften av den mat som serveras på sjukhusen, det gäller för alla nordiska länder. Dessutom har man noterat att patienternas konvalescenstider förkortas om patienternas medicinering, motion och kost är i skick.

Varför har inte Finland hakat på?

- Vi kommer efter. Det finns flera drivna eldsjälar som arbetar för de här sakena men ännu saknas ett större engagemang på beslutsfattarnivå. Det viktigaste skulle vara att lyfta upp frågan bland dem som driver och leder sjukhusen. Tala också med kökspersonalen och involvera patienterna. Alla bör få en möjlighet att påverka, tycker Lindfors.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen