Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsegården i Vasa problematisk för rörelsehindrare

Styrelsegården i Vasa
Styrelsegården är svårtillgänglig för rörelsehindrade Styrelsegården i Vasa Bild: Yle/Roger Källman staden

Styrelsegården i Vasa är besvärlig för rörelsehindrade. Det saknas ramper in i huset och en hiss upp till fullmäktigesalen på andra våningen. Det här utgör ett hot mot demokratin, åtminstone enligt de kommunalvalskandidater som själv är rörelsehindrade.

En av dem, Eeva Simons från De Gröna, anser det vara en skam att Vasa ännu inte säkerställt att också rörelsehindrade kan ta del av fullmäktiges möten. Enligt henne är det inte i enlighet med gällande lag att Vasa på det här sättet diskriminerar en minoritet.

Enligt lokalitetsdirektör Per Strömman på Vasa Stad är man medveten om saken. Men att bygga en hiss som betjänar alla våningar i huset skulle medföra en stor ombyggnad av huset. I värsta fall skulle man vara tvungen att flytta ut personalen medan hissarbetena pågår.

Ett billigare alternativ vore en ramp in i huset och en så kallad trapphiss upp till andra våningen. Det här skulle enligt Eeva Simons vara en bra kompromiss och också Per Strömman tycker det skulle kunna vara en bra och framförallt billgare lösning.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten