Hoppa till huvudinnehåll

Pargas och Kimitoön – när åtta kommuner blev två

I västra Åboland blev många små kommuner två stora 2009. Pargas, Nagu, Houtskär, Korpo och Iniö blev en kommun där det största problemet verkade vara namnet. Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd slogs ihop och bildade Kimitoön.

Pargas är en kommun i Egentliga Finland. Kommunen bildades med namnet Väståboland den 1 januari 2009 genom sammanslagning av de tidigare kommunerna Pargas, Nagu, Houtskär, Korpo och Iniö.

Pargas godkände inte namnet Väståboland utan insisterade på att den nya kommunen skulle heta Pargas. Kommunerna kunde inte sinsemellan komma överens om namnet, och därför överlämnades ärendet till ministeriet och kommunminister Mari Kiviniemi.

Där beslöt man att kommunen skulle heta Väståboland. Föreslagna namn för kommunen var Berghamn, Erstan, Gullkrona och Pargas. Forskningscentralen för de inhemska språken rekommenderade namnet Pargas. Den 16 december 2008 beslöt fullmäktige namnet Väståboland.

Men på räddningsverket oroade man sig över alla små namn som ändrade i och med den nya kommunen. Många kartor och listor behövdes i alla fall i Korpo.

I maj 2011 ordnades en folkomröstning mellan kommunnamnen Pargas och Väståboland. Den rådgivande folkomröstningen resulterade i att Pargas fick 57,6% av rösterna och Väståboland 40,1%. Deltagandet var 71.5%.

Namnet Väståboland stöddes så gott som enhälligt av skärgårdsborna och av en fjärdedel av Pargasborna, som dock genom sitt antal dominerade resultatet.

Den 14 juni 2011 beslöt fullmäktige, efter lång debatt att kommunen skall byta namn till Pargas. Beslutet överklagades senare under sommaren.

Kommunens namn ändrades till Pargas den 1 januari 2012. Pargas har stadsrättigheter.

Kimitoön är den andra kommunen i västra Åboland. Kommunen bildades i början av 2009 av de tidigare kommunerna Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd. Kommunen Dragsfjärd var en sammanslagning av kommunerna Hitis och Dragsfärd med Dalsbruk 1969.

Vissa Hitisbor var inte nöjda med fusionen och tyckte att Dragsfjärd inte kunde ta hand om skärgården. De ville att Hitis skulle återfå sin självständighet. Så gick dock inte.

1991 trodde man inte på Hitis att ännu en sammanslagning skulle bli av mellan Kimito och Dragsfjärd.

Kommunernas fullmäktigen accepterade kommunsamgången den 26 juni 2007. Kommunen blev Kimitoön.

I och med det stora kommunförslaget 2011 föreslås även att Pargas och Kimitoön skulle slås samman. Hur ställer man sig till detta förslag?

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.