Hoppa till huvudinnehåll

Österbottens kommuner på 2000-talet

Är det en katastrof om din kommun fusioneras med en annan? Eller kan det sluta bra? Kommunkartan har ritats om i Österbotten många gånger.

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet fusionerades många kommuner i Österbotten. Nuvarande Kronoby kommun bildades den 1 januari 1969, då Kronoby slogs samman med Nedervetil och Terjärv.

Kommunsammanslagning i Österbotten 1967

Kronoby kommun bildas och Terjärv som kommun upphör

Vasa utvidgas 1965

Korsholm fusionerades Kvevlax, Replot och Solf 1973. Trettio år senare är alla nöjda med Korsholms kommunsammanslagning.

På 2000-talet står Österbotten införs nya fusioner. Vörå-Maxmo uppstod den 1 januari 2007 genom sammanslagningen av kommunerna Vörå och Maxmo.

Vörå-Maxmo blev en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk (cirka 86 procent) och finska som minoritetsspråk. Kommunfusionen har gått exemplariskt menar man både i fullmäktige och på gatan.

Nu diskuterar man om Oravais också kunde fusioneras med dessa kommuner.

Diskussionerna om en fusion mellan Malax och Korsnäs går också heta efter det stora kommunförslaget 2011.

De svenska österbottningarna är kanske mest oroliga för fusioner där svenskspråkig majoritet skulle hotas. Därför är man kritisk t.ex. mot en fusion mellan det tvåspråkiga Vasa och svenskspråkiga Korsholm.

Men kommunerna skall minska menar man i statsrådet.

Informationsruta

De nuvarande helt svenskspråkiga kommunerna i Österbotten är Närpes, Korsnäs och Larsmo och de tvåspråkiga är Kaskö, Kristinestad, Kronoby, Malax, Korsholm, Oravais, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå-Maxmo.

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.