Hoppa till huvudinnehåll

Ben Thilman ny omsorgspräst på Kårkulla

Kårkulla i Pargas
Omsorgsprästen jobbar bl.a. på Kårkulla. Kårkulla i Pargas Bild: Yle Åboland kårkulla

Sjömanspastor Ben Thilman (56) har valts till omsorgspräst vid Kyrkans central för det svenska arbetet från och med den 1 november.

Omsorgsprästen ansvarar för att svenska församlingsmedlemmar med kognitiva funktionshinder får ta del av kyrkans tjänster. Omsorgsprästen betjänar även anhöriga och omsorgspersonal och utvecklar samarbetet med dem.

Kyrkans omsorgsarbete sker i nära samarbete med Kårkulla samkommun, intresseorganisationer och utbildningsenheter.

Thilman prästvigdes 1986 i Borgå. Han har tidigare arbetat bland annat som kyrkoherde i Hitis 1987-93 och efter det som kaplan i Sjundeå och Esbo svenska församlingar. Thilman tillträdde 2008 som ledande sjömanspräst vid Sjömanskyrkan i Nordsjö.