Hoppa till huvudinnehåll

"Sjundeå kommun lyssnar inte på invånarna"

Invånarna samlades i Borgviks ungdomsföreningshus Bild: Yle/Tove Virta pickala byaförening

Skolskjutsarna engagerade mest då Sjundeåborna träffades på en invånarkväll i Pickala i går. Kvällens samtalsämne var närdemokrati. Fler deltagare anser att kommunen inte lyssnar på invånarna.

– Enkla saker kunde lösas enkelt bara kommunen bemödade sig att lyssna på oss, det är vi som är experter på det område där vi bor, sade en av femtiotalet Sjundeåbor som tog del i den första av två invånarkvällar som kommunen ordnade på initiativ av Pickala byförening.

Diskussionerna gick i god anda, men panelen som bestod av tjänstemän och politiker från kommunen fick ta emot en hel del kritik.

Det diskuterades allt från kommunens ekonomi till avloppsledningar som planerats i tio år och att närtågen borde stanna också vid Kela station.

Men gemensamt för flera av inläggen var att kommunikationen mellan kommunen och invånarna är svår. Många hade ställt frågor till kommunen och försökt få hjälp med saker som inte fungerade av tjänstemän och politiker men inte fått svar eller hjälp - eller till och med fått osakliga svar.

Ärenden som kunde skötas enkelt har istället gått vidare som överklaganden eller till förvaltningsdomstolen.

Skolskjutsar

Den mest brännande och eldfängda frågan var skolskjutsarna. Många Pickalaföräldrar hade också kontaktat kommunen i frågan utan resultat. I bakgrunden ligger att den gamla skolbusshållplatsen tagits bort från Marsuddsvägen.

– Hur kan det komma sig att skoltaxin alla morgnar åker nästan tom, med en massa barn som måste gå 4 kilometer på en farlig väg? Vad är förnuftigt i det?

Sjundeå har långt över 400 barn som dagligen ska skjutsas till 8 olika skolor.

– Det är en stark styrning av skolskjutsarna idag, sade bildningsnämndens ordförande Carl-Johan Gottberg (SFP).

Det kom nya regler för två år sedan och i och med dem så har man övergått till större bilar. Samtidigt finns det en lag som måste följas.

Kommunen bryter inte mot reglerna, men:

– Det här handlar om tolkningar av reglerna, den som bestämmer borde fatta beslut först efter den personen varit på plats och hört de som bor här, det är vi som är experterna. Det kan ju inte heller vara lönsamt för kommunen att skolskjutsarna åker med tomma bilar, sade en mamma.

Då föräldrar tidigare kontaktat kommunen i skolskjutsfrågan har de till exempel endast fått ett skriftligt svar om hur de ska överklaga.

– Tjänstemännen och politikerna gömmer sig bara bakom en massa lagparagrafer, sade en förälder.

Gottberg lovade att saken tas upp till ny behandling och att bilarna ska försöka fyllas.

Tjänstemän ska titta på vägarna

Bild: Yle/Tove Virta tapio hintikka

Flera av tjänstemännen lovade också komma och bekanta sig närmare med de problem som finns och se hurudana till exempel skolvägarna är.

– Ni ska ta med en hög med böcker, komma halv åtta på morgonen, gå lång väg och räkna med en lång väntetid i spöregn eller snöslask, påminde en mamma.

Kritiken duggade tätt under kvällen:

– Allt sköts bakom ett skrivbord. Och det leder till att saker och ting i verkligheten inte fungerar som på pappret. Var är bondförnuftet?

– Pickala hör till periferin i Sjundeå och ingen hör på oss invånare.

– Det att saker är lagliga betyder inte att de fungerar bra.

– Det är olika nivå på servicen i olika delar av kommunen.

Invånare vill vara delaktiga

Det kom också förslag på lösningar om hur man kunde få närdemokratin att fungera:

– Vi vill vara med i beslutsfattandet, kanske man kunde ta i bruk en ny modell för närdemokrati där de olika byföreningarnas representanter skulle få vara med?
Ett annat förslag som kom var att man kunde skicka ut en förfrågan till byföreningarna vad de tycker om ett ärende som är aktuellt på just det området.

De som satt i panelen under invånarkvällen var Yrjö Kokkonen (Grön) miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Pekka Keränen (SDP), tekniska nämndens ordförande, Carl-Johan Gottberg (SFP), bildningsnämndens ordförande, Juha-Pekka Isotupa, kommundirektör, Jarkko Sorvanto, förvaltningschef, Tina Nordman, bildningschef, Jorma Skyttä, teknisk chef, Benita Öberg, grundtrygghetschef

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland