Hoppa till huvudinnehåll

"Lättare för banktjänsteman än metallarbetare att hitta nytt jobb!"

I september meddelade finländska företag om samarbetsförhandlingar som berör över 3000 arbetstagare.
Det är avsevärt enklare för banktjänstemän än för metallarbetare att hitta nya arbetsplatser, men för båda grupperna gäller att arbetsgivaren föredrar yngre arbetstagare och att det blir allt kärvare att hitta en ny arbetsplats.

Bl.a. verkstadskoncernen Metso och bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola varslat om nedskärningar av personalen.

Allt mörkare för metallarbetarna

Verkstadskoncernen Metso planerar att skära ner och utlokaliserara 630 arbetsplatser runt om i landet. Framtidsutsikterna för metallarbetare som blir arbetslösa är rätt trista.
- Det är mörkt över hela linjen, säger avtalssekreteraren Jari Mäkinen på Metallarbetarförbundet. Enstaka lediga arbetsplatser finns, men i stort är företagen väldigt försiktiga då det gäller nyrekryteringar.

Unga bankmän byter ofta jobb

Bank- och försäkringskoncernen OP Pohjola har planer på att sanera bort närmare tusen personer i huvudstadsregionen, men läget för banktjänstemännen är något ljusare än för metallarbetarna. Direktör Antti Hakala på fackförbundet PRO, som organiserar lejonparten av banktjänstemännen inom OP Pohjola, säger att unga banktjänstemän är vana vid att byta jobb.
- Det tycks vara kutym inom bankbranschen att unga människor byter jobb, konstaterar han. Fackförbundet PRO får medhåll av Arbets- och näringsministeriet.
- Banksektorn är avsevärt stabilare än metallindustrin, säger konsultativa tjänstemannen Petri Syvänen på ministeriet, men att antalet arbetsplatser också blir färre inom bankvärlden.

"Äldre diskrimineras"

På fackförbundet PRO räknar man med att två av tre som går i pension inom bank- och försäkringsbolagen kommer att att ersättas med nya arbetstagare. De som har det svårast att hitta nya arbetsplaser är de äldre medarbetarna.
- Fast de har långa karriärer och god kompetens kan de ha svårt att hitta nya jobb, säger direktör Antti Hakala på PRO. Man kan säga att det finns någotslags åldersdiskriminering, tillägger han.

Så det har ingenting att göra med vad du kan utan det handlar om ålder?
- Det är svårt att säga, svarar Antti Hakala på PRO.

Hälsovård framtidsbransch

Både för banktjänstemän och metallarbetare kan det bli aktuellt att skola om sig. Konsultativa tjänstemannnen Petri Syvänen på Arbets- och näringsministeriet drar fram ett säkert kort; eftersom finländarna blir allt äldre lönar det sig att sikta in sig på social- och hälsovården.
- Social och hälsovården är en framtidsbransch, avslutar Syvänen.