Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg är svenskt och finskt, stad och landsbygd

Raseborgs stad bildades 2009 efter sammanslagning av Ekenäs, Karis och Pojo. Redan 1987 hade man diskuterat kommunsammanarbete i Västnyland.

Informationsruta

Raseborgs stad bildades 2009 efter sammanslagning av Ekenäs, Karis och Pojo. Raseborgs stad gränsar till Hangö, Kimitoön, Salo, Karislojo, Lojo och Ingå kommuner. I söder har Raseborg en stor skärgård, rik på fjärdar och öar.

Stadsvapnet har fastställts till att vara åtta vitsippor i en ring på grön botten med en gyllene murkrona.

Namnet Raseborg härstammar från den medeltida borg, Raseborgs slott, vars ruiner fortfarande finns kvar i regionen.

Redan 1987 frågade man sig om små kommuner har chanser att överleva eller om närliggande kommuner kunde klara sig bättre tillsammans. I Västnyland utredde Karis stad och Pojo kommun möjligheten till en fusion. De enda fördelarna vore ekonomiska, möjligen kunde servicen bli bättre med rationalisering.

Olika politiska partier har olika åsikter. Partierna har också sin politik med i påsen. Henry Österman från Sfp i Karis vill inte ha det problematiska Pojo som kommunpartner. Deras budgetberedning, industribyn och annat är oroväckande.

Aarre Aalto från Pojo (DFFF) vill bibehålla den egna kommunen. Börje Sjöblom (sfp) från Pojo menar att Karis är en tätort och Pojo glesbygd. Då skulle säkert resurserna koncentreras till Karis.
Också språket, finska eller svenska, väcker diskussion.

2003 diskuteras en samgång i Västnyland med kommunerna Ekenäs, Karis, Hangö och Pojo. Det beska beskedet tas emot med delade känslor. Vissa vill gå samman, andra tycker att Ekenäs är så jättestort redan. Cay Sevón, överdirektör på kommunavdelningen på inrikesministeriet, tycker det vore viktigt och väsentligt att kommunerna ser till det bästa.

Närbild pejlar vidare stämningarna 2005 då visst folk börjar vänja sig vid tanken. Ingåborna och Hangöborna har mest emot det. Sten Öhman heter mannen bakom förslaget Raseborg. Han är stadsstyrelsens ordförande. Men det är inte bara applåder som möter förslaget. Ingåborna menar att Västnyland bygger murar omkring sig. I Pojo kommun vill man fusioneras.

Ekenäs, Karis och Pojo kommunernas kommunfullmäktige accepterade kommunsamgången den 18 juni 2007. Hangö och Ingå valde att stå utanför sammanslagningen. Kommuninvånarna frågar sig villken ort som skall bli central och hur servicen skall byggas upp.

Man oroar sig för hur det skall gå för de gamla byarna och samhällena i Raseborgsområdet, såsom bruksamhällena Fiskars och Billnäs. Och för de olika språkgruppena. De finskspråkiga blir en stor minoritet i Raseborg.

Den 1 januari 2009 invigdes den nya staden Raseborg. Obs diskuterar hur kommunsammanslagningen har fungerat. I och med kommunsammanslagningen iakttar man också små detaljer i nyheterna, t.ex. att Pojos kommunhus säljs. 1979 satsade Pojo kommunen stort på sitt kommunhus bredvid Pojo kyrka.

Text: Ida Fellman

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.