Hoppa till huvudinnehåll

Planändring efter observationer av flygekorrar

Skiss över Marja-Vanda
Planen för Marja-Vanda ska nu ändras efter att flygekorrar förekommit i området. Skiss över Marja-Vanda Bild: Vanda stad stadsplanering

Stadsplanen för Marja-Vanda, där bostadsmässan ska ordnas 2015, ska nu ändras så att flygekorrarna som finns i området bättre tas i beaktande.

Faunatica Oy har gjort en utredning om förekomsten av flygekorrar där det framgick att de förekommer mest i Kvarnbacka-Petas och i Kivistö samt i Biskopsböle.

I utredningen rekommenderas att staden försöker koncentrera flygekorrarna till Kvarnbacka-Petas området. Planändringen behandlas i dag i kommittén för Marja-Vanda och i stadsplaneringsnämnden. Och tidtabellen är nu stram för att bostadsmässan inte ska försenas. Trots det starma tidtabellen försäkrar staden att alla berörda ska hinna bli hörda.

Men planändringen kan inte klubbas igenom i stadsfullmäktige förrän förvaltningsdomstolen i Helsingfors har behandlat en invånarförenings besvär gällande flygplansbuller i området.

Läs också:
HS: Flygekorrar hotar bostadsmässan i Vanda