Hoppa till huvudinnehåll

Barnpsykolog om tortyr

Bild: Yle barn utnyttjas

I Radiohuset i dag möter vi barnpsykologen Ann-Christin Qvarnström-Obrey på Rehabiliteringscentret för torterade i Helsingfors. Qvarnström-Obrey arbetar med barn och unga asylsökande eller flyktingar, som på olika sätt har erfarenheter av tortyr. De har antingen själv blivit torterade, eller till exempel sett någon närstående bli torterad.

- Många av de här unga har varit med om de värsta fasorna man kan tänka sig. Och det är klart att det påverkar hela deras funktionsförmåga, berättar Ann-Christin Qvarnström-Obrey.


- De kan också ha tvingats fly från sitt hemland och lämna alla viktiga människor bakom sig som kanske har blivit dödade. De kan ha färdats genom olika europeiska länder i flera år inklämda i något förvaringsutrymme och varit utan mat, fortsätter hon.

Sådana upplevelser lämnar djupa spår och kan komma fram även när man befinner sig på tryggt avstånd, i helt andra situationer. Enligt Qvarnström-Obrey är det speciellt i skolan som problemen kommer fram.

- Det kan vara svårt att koncentrera sig, svårt att minnas för du har så mycket oroliga tankar som ploppar upp, säger Qvarnström-Obrey. Därför behöver de här barnen ofta extra stöd i skolan, och Qvarnström-Obrey och hennes kolleger behöver ofta jobba tillsammans med barnens lärare i rehabiliteringen. Enligt uppskattning har en tredjedel av de asylsökande eller flyktingar som kommer hit erfarenheter av tortyr.

Hör Ann-Christin Qvarnström-Obrey berätta mer om sitt arbete i Radiohuset i dag kl. 15.03 i Radio Vega, eller spela upp inslaget som finns till höger i denna artikel.

Text: Nanette-Marie Forsström