Hoppa till huvudinnehåll

Forskare hittade mögelsvampens gift

Fuktskadade hus allt vanligare
Fuktskadade hus allt vanligare Bild: Bild: Yle fuktskada

Forskare har kommit på hur den vanligaste giftiga mögelsvampen gör människan sjuk. Det är en forskargrupp vid Helsingfors universitet som har identifierat giftet i Trichoderma-svampen och hur giftet inverkar på människan.

Giftet består av små, så kallade peptider, som kan inverka skadligt på hjärtat, andningsorganen och nervcellerna.

- Inne i en cell är kaliumkoncentrationen hög och utanför är natriumkoncentrationen låg. Om den här jonbalansen rubbas så dör cellen, säger forskare Maria Andersson.

Människor får giftet i sig via inandningen. Det kan sedan leda till rytmstörningar, astma eller problem med immunförsvaret.

Forskningen visar också att de sjukdomar mögelgiftet orsakar inte kan förhindras med mediciner. Det enda som hjälper är att sanera miljön så att den blir fri från mögelgiftet.

- Ofta när folk går till läkare och säger att de får rytmstörningar eller astma så får de mediciner mot det här. Det hjälper ju inte. Mögelexponeringen måste avbrytas. Om det inte sker i ett tillräckligt tidigt skede kan det leda till att människor blir känsligare och känsligare, säger Andersson.

De här nya rönen måste ändå analyseras närmare. Hittills har forskarna bara testat mögelgifterna på djurceller.