Hoppa till huvudinnehåll

Magma 4 år - väcker fortfarande kritik

Finlands svenska tankesmedja Magma.
Finlands svenska tankesmedja Magma. Bild: YLE/Jonas Blomqvist tankesmedjan magma

Den finlandssvenska tankesmedjan Magma fyller fyra år i höst. Tankesmedjans verksamhet får fortsättningsvis kritik från olika håll.

Tankesmedjan Magma fick kritik från olika håll vid grundandet hösten 2008. Nu har Magma varit verksam i närmare fyra år och det råder fortfarande oenighet om vad magma borde vara.

Jan- Erik Andelin, styrelsemedlem i tankesmedjan, var tveksam till Magmas verksamhet vid grundandet. Men idag är han av annan åsikt.

- Det var kanske nyttigt att tvivla men i dag anser jag att Magma under Nils-Erik Forsgårds ledning har lyckats hitta nya människor och nya infallsvinklar och det har inte alltid varit de självklaraste människorna i Svenskfinland som lyfts fram. Idag har jag slutat tvivla, säger Andelin.

Litteraturvetare och fondkritiker Trygve Söderling var kritisk för fyra år sedan och är det fortfarande idag.

- Är den största delen av understödet av Kulturfonden kan man inte kalla sig för obunden, säger Söderling som anser att ägaren avgör ramarna för verksamheten.

Svenskfinlands framtid

Utvärderingen av Magma

Hösten 2011 får Dan Brändström, tidigare vd för riksbankens jubileumsfond och Markku Linna, tidigare kanslichef på undervisningsministeriet i uppdrag av fonderna att göra en utvärdering av Magmas verksamhet. Rapporten blir klar vintern 2011 och publiceras på kulturfondens hemsida fyra månader senare i maj 2012. Linna och Brändström kom fram till följande:

- För många, för ytliga och inte tillräckligt ingående rapporter
- Rapporternas implementering bristfällig, vem som ska göra uppföljning verkar oklart
- Rapporterna når inte ut till finskspråkiga och tankesmedjan har omskrivits långt mer i finsk media än i finlandssvensk media
- Det finns risk att det är samma krets av finlandssvenskar som lockas till magmas evenemang
- Det råder oenighet bland styrelsen men också finansiärerna om magma borde vara mer operativ
- Mer finansiering till "do-tanken" Magma akademin som ska försöka nå ut till finskspråkiga
- Det finns ändå ett behov för tankesmedjan magma och den bör få fortsatt finansiering


Till skillnad från Söderling som tycker att fonderna styr anser Thomas Rosenberg som var verksam i Magmas föregångare Framtidsprojektet, att Magma inte har tagit Svenskfinlands framtid på allvar.
- Jag skulle gärna se att man skulle ha en större omtanke om det finlandssvenska projektet. Vi har uppenbart stora problem med att hålla ihop Svenskfinland, säger Rosenberg.

Rosenberg hävdar att man inom Magma förhåller sig ironiskt till verksamheten.

- När jag tänker på Magmas verksamhet kom jag att tänka på Tove Janssons Det osynliga barnet. Ninni blev osynlig för att hon omhändertogs av en tant som inte tyckte om henne. Så har Svenskfinland också fungerat. Svenskfinland har blivit osynligt för att de som styr och ställer inte har varit så förtjusta i detta Svenskfinland.

Forsgård tillbakavisar kritiken

Forsgård ser kritiken som skrattretande. Han menar att kritiken kommer ur den frågeställning som ständigt följt Magma från början - den om vad en tankesmedja bör syssla med.

- Vi sysslar med frågor om Svenskfinlands framtid varje dag. Jag tror att man är bekymrade för att vi inte syns i alla tänkbara sammanhang där de svenska intressena behöver försvaras. En tankesmedja jobbar bäst när den jobbar i tysthet, poängterar Forsgård.

- Många människor har åsikter om vad vi ska göra på Magma. Det är helt välkommet. Samtidigt får man komma ihåg att om jag som chef för Magma skulle lyssna på alla förslag på vad vi bör göra, skulle det bli en väldigt fragmenterad verksamhet. Det finns en chef för tankesmedjan Magma och det är jag, och det är jag som bestämmer vilken linje vi ska ha.

Finansiärerna, de finlandssvenska fonderna, är ändå nöjda med verksamheten och kommer alla att ge fortsatt understöd för de kommande åren.
Tankesmedjan Magma har fem anställda och en årsbudget på närmare 800 000 euro. Kulturfonden bidrar med 300 000 och de andra fonderna 100 000 var.

Läs också: Forsgård: Vi har helt fria händer

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle