Hoppa till huvudinnehåll

Språkanalyser för asylsökande ska få kvalitetskrav

Stämpel
Stämpel Bild: sxc.hu stämpel

En arbetsgrupp utan språkexpertis ska ställa krav på språkanalyser. Det visar Radars granskning av språkanalyser som används allt mer på asylsökande.

För att avgöra varifrån asylsökande kommer använder sig Migrationsverket av språkanalyser. Privata företag i Sverige analyserar en ljudupptagning av en asylsökande och skriver ett utlåtande från vilket område i ett land den asylsökande troligtvis kommer.

Tills vidare ställer de finska myndigheterna inga som helst krav på hur de här språkanalyserna ska göras. Men nu har en arbetsgrupp bildats och tanken är att i början av nästa år ska man konkurrensutsätta språkanalyserna och i samband med den offentliga upphandlingen ställa upp tydliga kriterier för vad en språkanalys ska innehålla, och hur den ska göras.

Överinspektör Elisa Alho-Kullström som ingår i arbetsgruppen vill inte i det här skedet säga något om hur kraven kommer att se ut.

- Vi är medvetna om diskussionen gällande språkanalysernas kvalitet till exempel i Sverige men vi har inte noterat några problem på språkanalyserna.

I arbetsgruppen finns representanter från polisen, gränsbevakningen och Migrationsverket. Men ingen som har någon expertis i språkfrågor.

Det är främst för asylsökande från Afghanistan, Somalia och Irak som språkanalyser används. I de här länderna är vissa områden tryggare än andra och varifrån den asylsökande kommer kan då vara avgörande för beslutet om uppehållstillstånd.

Sedan 2010 har migrationsverket beställt drygt 500 språkanalyser per år. Enligt migrationsverket får ett nekande beslut på asylansökan inte enbart grunda sig på en språkanalys.

Lyssna på programmet.

Läs också:
Har inte noterat några problem
Språkvetare: Det låter billigt
Konkurrensutsättning är ingen garanti för kvalitet
Läs också om Radars tidigare granskning: Språkanalyser för asylsökande håller inte alltid måttet

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle