Hoppa till huvudinnehåll

Borgå är sämst i klassen

Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Lärarna i Borgå ger nu staden och de förtroendevalda usla vitsord för hur skolsektorn behandlas av kommunen. Det här framkommer i en omfattande enkät, som Svenska Yle har gjort.

Lärarnas bedömning ger ett medeltal på 6,1 för Borgås del. Endast två andra kommuner i Svenskfinland får ett lägre vitsord i lärarenkäten.

Det verkar nu som om måttet är rågat för lärarnas del, säger Anna-Lena Juslin, ordförande för Borgå lärarförening. Inbesparingarna sätter djupa spår i undervisningen.

I lärarenkäten får Borgå alltså medeltalet 6,1, också för Lovisas del är betyget lågt, 6,4. I Sibbo är lärarna betydligt nöjdare med hur politikerna sköter skolfrågorna, de får ett
medeltal på 7,3.

Resultaten från lärarenkäten finns att läsa här: Lärarenkäten i Svenskfinland

Läs också