Hoppa till huvudinnehåll

Åldringsvården inför omvälvning då Vasa minskar utgifterna

Bild: Yle åldringar

Att få ihop en kommunal budget kan vara en knepig historia. I Vasa vill tjänstemännen nu få ner utgifttsposterna med över tio miljoner jämfört med de olika sektorernas förslag.

För social- och hälsovården kniper det mest: ramarna överskrids med uppemot åtta miljoner. Ordföranden för social- och hälsovårdsnämnden sa i september att det inte går att spara.


Till det här säger stadsdirektör Tomas Häyry att det egentligen inte handlar om att spara, utan om att minska kostnadsutvecklingen. Stadens utgifter har de senaste åren ökat med uppemot åtta procent per år och den här ökningen måste saktas ner.

Inför budgetarbetet utreds nu olika scenarier för hur man ska få bukt med kostnaderna.

Inom åldringsvården pågår sedan tidigare en strukturomvandlingen, enligt vilken den institutionaliserade åldringsvården (bäddplatser) ska minska och i stället skulle man satsa på bland annat serviceboenden och hemvård. Takten på den här processen ökas nu. Enligt uppgifter kan platserna komma att minskas med upp till hundra inom en snar framtid - men det här utreds ännu.

Läs också: Omöjligt att banta vården i Vasa (20.9.2012)

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten