Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingvänliga kandidater i Östnyland

Bild: Yle kommunalvalet 2012

”Min kommun bör ta emot flyktingar som beviljats asyl i Finland” . Så lyder ett av påståendena som kommunalvalskandidaterna har tagit ställning till i Yles valkompass. Och majoriteten av kandidaterna i Östnyland håller med påståendet helt eller delvis.

I Sibbo tycker dryga 70 procent att kommunen ska ta emot flyktingar. Bob Myrberg, som ställer upp för Sannfinländarna i Sibbo, har däremot svarat att han är helt av annan åsikt i valkompassen. Han säger att flyktingarna i det långa loppet blir en kostnad för kommunen. Sibbo kommunfullmäktige har nyligen fattat beslut om att utreda möjligheten att ta emot flyktingar 2014.

Kandidaterna i Lovisa är mest skeptiska till att kommunen ska ta emot flyktingar. Men också där tycker nästan 70 procent av kandidaterna i valkompassen att kommunen kunde ta emot flyktingar som har beviljats asyl. Borgå har de mest flyktingvänliga kandidaterna i Östnyland. Över 80 procent säger att de är helt eller delvis av samma åsikt.

Också i Lappträsk ställer sig strax över 80 procent av kandidaterna i Valkompassen positiva till att ta emot flyktingar. SFP:s Christina Mickos är en av dem. Hon tror att det kan vara positiva erfarenheter av flyktingar från tidigare som gör att Lappträskkandidaterna i stor utsträckning tycker att Lappträsk kunde ta emot flyktingar. Bland kandidaterna i Lappträsk är det ingen som säger blankt nej till flyktingar.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland