Hoppa till huvudinnehåll

Avfallskraftverket Westenergy invigdes

20 000 kilo avfall per timme kan brännas i Westenergys avfallsanläggning i Korsholm.

Av energin som utvinns ur avfallet kan Vasa Electriska producera el för cirka 7 000 stadslägenheter och täcka en tredjedel av fjärrvärmenätets energibehov.
Bygget av Energys avfallshanteringsanläggning inleddes 2009. 2011 installerades förbränningspannan, rökgasreningsanläggningen, turbinen och generatorn.

Det första avfallet fördes till Westenergy redan i juli, men avfallskraftverket invigdes officiellt i dag. Anläggningen tar tillvara energin i det avfall som inte lämpar sig för återvinning. Förutom att anläggningen producerar el och värme, blir också sopberget på Stormossen mindre.

- Vi reducerar volymer som går till soptippen med över 90 procent, vi vinner en hel del fossilt bränsle. Vi vinner utsläppsmässigt ungefär 100 000 ton koldioxid ekvivalenter eller 30 000-60 000 personbilar. Det här är en ren win win situation, konstaterar Jan Teir som är verkställande direktör för Westenergy.

Avfallskraftverket har kostat 135 miljoner euro. Unikt för anläggningen är att den ägs gemensamt av de kommunala avfallsbolagen. I Westenergy förbränns avfallet från Stormossen, Lakeuden Etappi, Botniarosk, Vestia och Millespakka. Det betyder att när lånen för anläggningen i framtiden är betalada kommer avfallshanteringen att bli billigare för hushållen.

Avfallsförbränningsanläggningen fyller alla dagens miljöbestämmelser och också framtidens strängare krav.

Läs också